April is ‘de maand van de zending’ binnen onze kerk. Deze maand zullen de prediking, devotionals en diverse acties extra aandacht vestigen op ‘zending’.

Maar wat is ‘zending’ nu precies en hoe doe je dat? Setkin Sies zal in de komende 5 devotionals een aantal handreikingen doen om na te denken en bezig te zijn met zending. Dat doet hij aan de hand van 5 Engelstalige B’s, Be (zijn)-Bless (zegenen)-Belong (erbij willen horen) –Believe (geloven) –Behave (gedrag).

Vandaag deel 3: Belong (erbij willen horen)

 

'Mag ik dan bij jou…'

Bij de volgende 3 woorden – Belong–Believe-Behave - is het van belang om de volgorde goed te zetten. Moet iemand eerst geloven om bij de kerk te horen? Of moet iemand zich eerst ‘christelijk’ gedragen om deel te mogen zijn van onze kerk? Of is iedereen welkom?

Maar al te vaak hebben we als Kerk, in het algemeen, voorwaarden gesteld aan geloof en gedrag voordat iemand 'bij ons mocht horen'.

Ik geloof dat dit verkeerd gedrag is, mensen horen er per definitie bij en zijn ten allen tijden van harte welkom!

Ik denk zelfs dat het een voorwaarde is om te gaan geloven, mensen willen eerst het geloof ervaren, onder andere in de onderlinge contacten, gaan zich dan verdiepen in het geloof zelf en pas na een moment van bekering zal er een gedragsverandering plaatsvinden.

April is 'de maand van de zending' binnen onze kerk. Deze maand zullen de prediking, devotionals en diverse acties extra aandacht vestigen op 'zending'. Maar wat is 'zending' nu precies en hoe doe je dat? Setkin Sies zal in de komende 5 devotionals een aantal handreikingen doen om na te denken en bezig te zijn met zending. Dat doet hij aan de hand van 5 Engelstalige B’s, Be-Bless-Belong-Believe-Behave. Vandaag deel 2: 'Bless'.

Geef wat je vraagt

In Mattheus 7:7-12 staan 2 hele bekende Bijbelverzen:

7Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 

 12Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

God nodigt ons uit om alles aan Hem te vragen en daarbij belooft Hij dat Hij, als goede Vader, Zijn kinderen het goede geeft dat ze nodig hebben (verzen 7-11).

Vaak stoppen we hier met lezen en danken we God dat Hij voor ons zorgt… 

In de 40-dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Wie was hij? Wat kwam hij doen? Wat kunnen we van en over hem leren? We doen dit aan de hand van de evangelist Johannes. Hij beschrijft wie Jezus was en wat hij kwam doen in zeven tekens. Deze week het zevende teken: Jezus wekt Lazarus op uit de dood (Johannes 11:1-54)

Na het vorige teken neemt de verdeeldheid onder de mensen over wie Jezus is toe. Meer mensen komen tot geloof in Hem, maar de tegenstand neemt ook verder toe. Het wordt voor Jezus steeds gevaarlijker om zich in de buurt van Jeruzalem te vertonen.

Maar dan komt het bericht dat Lazarus ziek is. En Lazarus woont in Betanië, een dorpje dat niet ver van Jeruzalem af ligt. Tegen de tijd dat Jezus arriveert, is Lazarus inmiddels overleden. Veel mensen uit de omgeving (en dus ook uit Jeruzalem!) zijn gekomen om samen met zijn zusters Marta en Maria over hem te rouwen. Zoals gebruikelijk in die tijd duurt het rouwen minstens zeven dagen.

April is 'de maand van de zending' binnen onze kerk. Deze maand zullen de prediking, devotionals en diverse acties extra aandacht vestigen op 'zending'.

Maar wat is 'zending' nu precies en hoe doe je dat? Setkin Sies zal in de komende 5 devotionals een aantal handreikingen doen om na te denken en bezig te zijn met zending. Dat doet hij aan de hand van 5 Engelstalige B’s, Be-Bless-Belong-Believe-Behave.

'Gewoon jezelf zijn, dat is al goed genoeg, om mee te beginnen…' 

Wie praat er graag met een gladde verkoper? Of is er gecharmeerd van een gesprekspartner die een spel of rol speelt? Het liefst ontmoeten we mensen die 'echt' zijn, mensen die 'zichzelf' zijn, die geen mooier verhaal ophouden dan ze werkelijk zijn of geen antwoorden geven waar ze zelf niet achter kunnen staan. Wie is er niet onder de indruk van een kwetsbaar en authentiek levensverhaal, met butsen, twijfels en scherpe randjes?

In de 40-dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Wie was hij? Wat kwam hij doen? Wat kunnen we van en over hem leren? We doen dit aan de hand van de evangelist Johannes. Hij beschrijft wie Jezus was en wat hij kwam doen in zeven tekens. Deze week het zes teken: Jezus geneest een blinde (Johannes 9:1-7)

Als Jezus met zijn leerlingen door Jeruzalem loopt zien ze een man zitten die al vanaf zijn geboorte blind is. De leerlingen vragen aan Jezus wiens schuld het is dat de man blind is: van hemzelf of van zijn ouders. Dit was een theologisch debat (‘wiens schuld is het lijden?’) dat ook al in Jezus’ tijd werd gevoerd. Over mensen met een aangeboren afwijking gold in sommige kringen de opvatting dat zij werden gestraft voor een zonde die ze in de baarmoeder al hadden gepleegd. Andere rabbi’s en wetsgeleerden waren van mening dat zo iemand de straf droeg voor een zonde van de ouders, al dan niet tijdens de zwangerschap begaan. Maar in elk geval was in hun wereldbeeld voor elk gevolg een directe oorzaak aan te wijzen.