Tijdens een studieavond kwam het gesprek op de vrije wil van de mens en Gods Almacht. Dit lijken tegenstellingen, de Almachtige God die de wereld in de hand houdt, en de mens die zelf de vrijheid heeft er wel of niet iets van te maken. Hoe kan dit samengaan? Wie bepaalt de koers van de geschiedenis? God of de mens?

Deze vraag is door de eeuwen heen beantwoord, beargumenteert en bevochten door theologen en dominees, maar uiteindelijk ook in het dagelijks leven van elke gelovige. Want iedereen die de liefde van God ervaren heeft, ervoer er ook iets onweerstaanbaars in! Maar tegelijkertijd bestaat er in liefde geen dwang. En sluit dwang zelfs de liefde uit. Je kan iemand niet forceren van je te houden. 

De Bijbel wordt ook het Woord van God genoemd. Wanneer je de Bijbel leest, is het soms alsof God zelf tot je spreekt. Soms lees je een verhaal voor de 100e keer, en dan plots, zie je jezelf in dat verhaal, is het Jezus die tot jou spreekt en jou aanraakt en geneest. Het zijn dit soort momenten, waarop de Bijbel tot leven komt en het levende Woord wordt.

Dinsdag 31 oktober vierden we de 500e verjaardag van de Reformatie, ingeluid door Luther. Als je meer wilt weten over Luther, onderaan deze devotional staat een leuk filmpje over zijn leven. 

Tijdens de Reformatie stonden vijf stellingen centraal, die het Christelijk geloof terugbrachten tot de essentie, de absolute basis. Deze vijf stellingen staan ook bekend als de vijf ‘sola’s.’

Vandaag, leven we in een totaal andere wereld, dan de hervormers van 500 jaar geleden. Na Luther kwam de verlichting en later de moderniteit en nam het individualisme alsmaar toe. Vandaag de dag leven we in een postmoderne tijd, waarin ik en mijn geluk centraal staat. Wat geloof betreft, hoor ik steeds vaker de vraag: ’Wat heb ik aan het geloof?’ 

Dinsdag 7 november is Aukje Vogelaar overleden. Ons hart, onze gedachten en gebeden gaan uit naar Theo, zijn gezin en familie. In het verdriet zijn we toch ook vooral dankbaar voor Aukje. Voor wie ze was en wat ze heeft betekend in het leven van zoveel mensen. Aukje had lief! Ze was een betrokken, sterke en zorgzame vrouw. We zullen haar missen maar sluiten ons aan bij haar eigen woorden: liefs en tot later!

 Een lied wat veel voor Aukje betekende is 'De rivier'. Een gedeelte uit dit lied stond ook als tekst op de kaart. 

Al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier

Opwekking 642 

 In het Johannes evangelie vinden we 7 'Ik ben' uitspraken van Jezus

 

'Ik ben het brood des levens' (6:35) - Hij onderhoudt ons lichamelijk en geestelijk

'Ik ben het licht van de wereld' (8:12) - Hij verlicht onze weg, redt ons uit de duisternis

'Ik ben de deur voor de schapen' (10:7) - Hij is onze toegang tot het Koninkrijk en de Vader

'Ik ben de goede herder' (10:11) - Hij zorgt voor ons, beschermt ons en draagt ons

'Ik ben de opstanding en het leven' (11:25) - Hij schenkt ons eeuwig leven

'Ik ben de weg, de waarheid en het leven' (14:6) - Hij helpt ons en geeft ons richting in ons leven

'Ik ben de ware wijnstok' (15:1) - Hij is onze bron en in hem maakt hij dat wij vrucht dragen 

In Johannes 10:10 zegt Jezus waarvoor hij gekomen is; hij is gekomen om ons leven te geven in al zijn volheid. Elke Ik ben uitspraak van Jezus getuigd hiervan!