Er is weer een nieuw jaar begonnen! Van harte wens ik u een gelukkig en voorspoedig 2018 toe. Maar daarnaast wens ik u een angstvrij 2018 toe.

Want net als in 2017, zullen wij ook in 2018, op allerlei manieren bang gemaakt worden. Ik ben geen trendwatcher, maar die voorspelling durf ik wel aan te gaan. Hoewel volgens een recent onderzoek van het CBS 90% van de mensen gelukkig is in Nederland, zou je anders denken als je de media leest. Voortdurend worden om ons heen angsten aangewakkerd. Die angsten betreffen juist de aantasting van ons geluk. Want we weten wel: ons geluk is niet vanzelfsprekend en het is kwetsbaar. Onze diepste angst is om ons geluk te verliezen.

Er zijn een heleboel dingen waar je bang voor kunt zijn, of je op zijn minst zorgen over kunt maken. Een kernoorlog tussen de VS en Noord-Korea. De klimaatverandering en de gevolgen van milieuverontreiniging voor onze toekomst. De polarisatie in de samenleving tussen verschillende groepen. Immigratiestromen. Robots die de wereld gaan overnemen. Geweld op straat. Een aanslag. Het onheil dat je kinderen kan treffen.

 

Het hele jaar door versturen of ontvangen wij bijna geen brievenpost meer. Maar de afgelopen weken hebben we dit weer ruimschoots goedgemaakt met zijn allen! De ene na de andere kerstkaart ontvingen we en verstuurden we. Zo ontving ik ook de volgende kerstgroet per e-mail van gospel.nl:

“Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.”

Jesaja 9:5

Tijdens de vier Adventsweken, behandelen we de vier namen die van toepassing zijn op Jezus. De tweede naam die genoemd wordt, kan vertaald worden als ‘Goddelijke held’ of ‘Sterke God.’ Deze naam benadrukt de kracht, de power van God, die tot uitdrukking komt in dit mensenkind die geboren gaat worden.

Later toen Jezus geboren was en zijn bediening oppakte, werd Gods kracht al snel in Hem zichtbaar. Men zei dat Jezus met autoriteit over de Bijbel sprak (Markus 1:22), en de mensen die Hij genas waren een zichtbaar teken dat Zijn macht van God kwam (Lucas 7:18-23)!

Maar… Gods kracht is geheel anders dan onze kracht. Wij kennen kracht van de survival of the fittest, het overleven van de sterkste. En in media en politiek wordt kracht gedefinieerd door menselijke macht en vuurkracht. Maar dat maakt iemand nog geen Goddelijke held.

Jezus is de goddelijke held, Hij is de sterke God waarover Jesaja profeteerde, maar Hij vulde dit geheel anders in. Jezus leidde door te dienen. Hij gaf ons het leven, door te sterven. Hij overwon de Satan en de dood, door het kruis. Hij redde de wereld door zichzelf te geven!

Juist in de menselijke kwetsbaarheid, laat God zijn overweldigende kracht zien. Jezus’ lichamelijke dood, verbrak de macht van de zonde en gaf ons het eeuwige leven met de Vader! En Zijn opstanding is een vooruitblik op onze opstanding uit de dood! 

Onze zwakheid proberen we vaak te verbergen. In plaats van zwak te zijn, doen we ons dan sterker voor, of vallen we elkaar zelfs aan. Maar de weg van Jezus laat zien, dat we niet bang hoeven te zijn voor onze menselijke zwakheid, maar dat dit juist God de ruimte biedt om door ons heen sterk te zijn. Wij worden ook Goddelijke helden, wanneer we vanuit onze zwakte vertrouwen op God. Maar wanneer we alleen vertrouwen op onze eigen menselijke kracht, dan zijn we pas echt zwak.

Vertrouw jij Hem, je leven toe? Ga jij de weg van Jezus?

 

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Jesaja 9:5

Jesaja doet iets heel vreemds. In hoofdstuk 9 spreekt hij over een kind die geboren wordt en onder andere de naam ‘Eeuwige Vader’ zal dragen! En later zou deze profetie vervuld worden in Jezus Christus. De Zoon die ook de Vader is… Het is bijna niet te begrijpen, maar dit zijn wel de woorden van Jezus: “De Vader en ik zijn één” (Johannes 10:30). Van alle namen van Jezus, laat deze het meeste zien dat de Zoon gelijk is aan de Vader.

In het Oude Testament wordt God keer na keer omschreven als Vader van de kwetsbaren in de maatschappij, en wanneer Jezus komt en zijn bediening begint, opent Hij met het voorlezen uit Jesaja 61:1 & 2:

‘De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’
Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’

Lucas 4:18-21

Uit deze woorden spreekt ook het radicale Vaderhart van Jezus, gekomen om de minsten op te richten en de onderdrukten recht te geven. En als wij op Jezus gaan lijken, dan gaat ons hart ook kloppen met Zijn hart, en voelen we ook Zijn liefde voor al Zijn onderdrukte kinderen.

Over een week is het kerst. Het feest van gezelligheid, nostalgie en traditie, maar boven alles, het feest van de geboorte van een kind, die de wereld zou gaan veranderen!
Knielen wij ook bij die kribbe neer, om dit kind te aanbidden in woord en daad?
Volgen wij dit kind, en bouwen we mee aan Zijn Koninkrijk van recht, herstel en vrede voor iedereen?

 
 

Wonderful counselor, everlasting father

Eternal king, lord of hosts

Willingly we follow

 

Today I choose to follow you

Today I choose to give my yes to you

Today I choose to hear your voice and live

Today I choose to follow you

(Brian Doerksen/ opwekking 645)

 

Deze week is de eerste week van de Advent, waarin we uitzien naar kerst, de geboorte van Jezus Christus! Wat kunnen we verlangen naar een redder, naar God Almachtig die hoop en verlossing biedt. Zeker na afgelopen week, waarin we plotseling geconfronteerd werden met het overlijven van onze geliefde en dierbare Mieke Lindhout. Wat zullen we haar missen!

Maar we zijn ook dankbaar voor haar, dat zij een voorbeeld voor ons was in hoe zij dagelijks Jezus wilde volgen en wilde groeien in vertrouwen en intimiteit met Hem.