Geest van God maak in dit uur al Uw kinderen vrij.

Schenk nieuw leven, kracht en vuur.

Schenk het ook aan mij.

Ik was 26 jaar en onderwijzer op de huishoudschool 'De Roerdomplaan'.  Het was een meisjesschool. Ik gaf vakken als nederlands, rekenen, maatschappijleer en godsdienst.

Ik probeerde van de godsdienstles een belevenis te maken, door Bijbelse verhalen en liedjes te zingen en begeleidde de liedjes met mijn gitaar. Ik probeerde de lessen persoonlijk te maken. Geloven is niet alleen kennis, maar ook ervaren. Dat was een moeilijke opgave. Om hier beter in te worden ging ik boeken over geloof lezen. Zo ontstond een verlangen om meer te ervaren van God. Ik ging op zoektocht.

Het is vandaag Hemelvaartsdag. Het is 40 dagen geleden dat Jezus opstond uit de dood. Drie dagen daarvoor was Hij aan het kruis gedood. Zijn volgelingen waren radeloos.

Wij kennen de hele geschiedenis. Zijn volgelingen toen niet. Zij gingen ervanuit dat Jezus dood was. Toen Maria van Magdala vroeg in de ochtend Zijn graf bezocht, liet Jezus, de opgestane Heer, Zich aan haar zien. Zij ging snel naar de andere volgelingen en zei tegen hen: “Ik heb de Heer gezien”.

Wat moet dat een ervaring geweest zijn. Hoe moesten ze dit begrijpen.

April is ‘de maand van de zending’ binnen onze kerk. Deze maand zullen de prediking, devotionals en diverse acties extra aandacht vestigen op ‘zending’.

Maar wat is ‘zending’ nu precies en hoe doe je dat? Setkin Sies zal in de komende 5 devotionals een aantal handreikingen doen om na te denken en bezig te zijn met zending. Dat doet hij aan de hand van 5 Engelstalige B’s, Be (zijn)-Bless (zegenen)-Belong (erbij willen horen) –Believe (geloven) –Behave (gedrag).

Vandaag het laatste deel 5: Behave (gedrag)

 "…Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart." 1 Sam 16:7b

Veel van onze reacties zijn een reactie op het gedrag van anderen. Zint ons dat gedrag wel of niet. Geven we het een 'like' of gaan we reageren. 

 

We leven in de periode tussen Goede Vrijdag/Pasen en Pinksteren. Een interessante periode in het kerkelijk jaar. Op Goede Vrijdag draaide ik het fenomenale nummer “Cross on the hill” van Andy Pratt uit 1979. Ik heb Andy Pratt vanaf zijn eerste schreden in de muziek een interessant figuur gevonden. Hij bracht diverse cd’s uit. Op de tweede had hij een gigantische hit met het nummer Avanging Annie. Dit werd een cult hit (1976). Op zijn volgende werk ontdekte ik dat Andy Pratt met een zoektocht bezig was. Ik voelde dat hij zich liet raken door Jezus. In 1979 werd Andy christen. Hij bracht de cd “Motives” uit met daarop titels als “Saviour, finally I’m yours” en het prachtige `’Cross on the hill”. De woorden “Het is volbracht” kwamen opnieuw tot betekenis. De feiten hebben niet het laatste woord. De betekenis van Christus’ sterven  is alomvattend. Hij stierf voor mij, voor u. Hij overwon de dood. We zijn niet overgeleverd aan het kwaad, maar worden teruggebracht bij God. De breuk tussen God en mens, veroorzaakt door het zelf God willen zijn, is geslecht. Dan wordt het Pasen. Jezus staat op uit de dood. Hij is niet meer in het graf. “Waarom zoekt gij de Levende bij de doden?”

April is de maand van de zending binnen onze kerk. Deze maand zullen de prediking, devotionals en diverse acties extra aandacht vestigen op 'zending'.

Maar wat is ‘zending’ nu precies en hoe doe je dat? Setkin Sies zal in de komende 5 devotionals een aantal handreikingen doen om na te denken en bezig te zijn met zending. Dat doet hij aan de hand van 5 Engelstalige B’s, Be (zijn)-Bless (zegenen)-Belong (erbij willen horen) –Believe (geloven) –Behave (gedrag).

Vandaag deel 4: Believe (geloven)

 'Kijk naar Mij, en leer de Vader kennen' (vrij naar Joh 14:9)

Kinderen leren meer van ons van wat ze zien, dan van wat we ze vertellen. Het mooiste verhaal, dat niet werkelijkheid wordt in de praktijk van alle dag is niet geloofwaardig.

Als we ons geloof willen overdragen dan is het de kunst om dat geloof voor te leven, te laten zien wat het betekend om je leven toe te vertrouwen aan God, om te weten dat je geliefd bent, om te erkennen dat je beperkt bent en fouten maakt, om te leven vanuit vergeving en anderen lief proberen te hebben zoals God ons liefheeft.