“De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn.”  - Psalm 27

"…Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loop nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.” Johannes 8:12

Licht maakt alles zichtbaar en brengt leven. Licht onthult en laat alles in zijn werkelijke kleur en vorm zien. Het maakt het mogelijk dat wij kunnen zien. Zonder licht, zijn we blind. 

De primaire functie van licht is het verdrijven van duisternis. Jezus verdrijft de duisternis van ons hart. Jezus wil ons leven verlichten zodat we naar God, onszelf en de wereld in zijn licht, met zijn ogen van genade en liefde kunnen kijken. Als we hem, het Licht zelf, volgen lopen we niet in duisternis. 

Er bestaan allerlei kleuren licht, blauw, geel, rood...lichten die verkleuren en ons niet de werkelijkheid laten zien. Onvolmaakt licht, waar we gek genoeg vaak genoegen mee nemen. Maar Jezus is het volmaakte Licht - het witte licht dat alles zichtbaar maakt, en Hij schijnt als dat licht in onze wereld met waarheid en genade. En als wij hem toelaten, wil hij met zijn volmaakte licht in ons schijnen.Jezus zelf is een licht op ons pad omdat hij in ons leven schijnt als Redder, Rabbi, Heer en Vriend. 

Is het u ook weleens opgevallen dat er zoveel paradoxen in de Bijbel staan? Soms vind ik het weleens vermoeiend. Aan de ene kant mag je niet oordelen, maar aan de andere kant wordt er veelvuldig over oordeel gesproken. Aan de ene kant heb je genade, maar aan de andere kant ook de tucht. Dan heb je Jezus die zegt: ''Er staat geschreven..., maar Ik zeg u...''. Hij kwam vrede brengen op deze aarde, maar ook een zwaard. We moeten strijden voor ons geloof, maar ook rusten in de zekerheid van ons geloof. In Christus zijn we volmaakt, maar toch zijn we ook nog onvolmaakt en feilbaar. We worden gered door geloof en niet uit werken, maar zonder werken is ons geloof dood. We zijn kinderen en vrienden van de Heer, maar ook slaven. Als we zwak zijn, dan zijn we pas sterk. Als we arm zijn, rijk. Als we de laatsten zijn, zijn we de eersten. We moeten onszelf liefhebben, maar ook verloochenen. We zijn in deze wereld, open en inclusief, maar tegelijk niet van deze wereld, anders en apart gezet. Etc., etc.

Wanneer Jezus zegt dat wij ''ons geen zorgen moeten maken voor de dag van morgen, omdat elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad'', dan geeft Hij ons een leefregel. Hij draagt ons als het ware op, om 'in het nu te leven'. Dat klinkt verrassend modern. Overal om ons heen horen we dat we in het 'nu' moeten leven. Dit is mindfulness avanta la lettre, zou je kunnen zeggen.

Jezus wil dat we onze energie niet verspelen aan allerlei zorgen voor de dag van morgen, maar dat we onze energie richten op het leven van vandaag. Laten we vandaag het kwade overwinnen door het goede. Daar hebben we onze handen al vol genoeg aan.

Daarna kwam er een man uit Samaria langs. Toen hij dichtbij was gekomen en hem zag, kreeg hij medelijden met hem. Hij ging naar hem toe en verzorgde de wonden met olijfolie en wijn. Daarna verbond hij hem, zette hem op zijn ezel en bracht hem naar een herberg. Daar verzorgde hij hem verder. - Lukas 10 : 33-34

Geoefende Bijbellezers weten het direct: deze twee verzen zijn genomen uit een verhaal dat Jezus vertelde. Het verhaal over de 'barmhartige Samaritaan'. Het is voor gelovigen een overbekend verhaal. Een reiziger wordt overvallen en in elkaar geslagen. Bedekt met stof en zijn eigen bloed ligt hij in de hitte van het Midden Oosten te wachten op zijn dood. Achtergelaten voor de gieren.

Vorige week zagen we dat er veel kwaad is in deze wereld, om bang van te worden. Maar we zagen ook dat de engelen ons vertellen dat we niet bang hoeven te zijn, omdat God met ons is. Immanuel!

Angst is een krachtige emotie. Tegenover angst staat hoop, net zo'n krachtige emotie. Het is constructiever ons te vullen met hoop, dan met angst. Dat valt niet altijd mee, want de ellende in deze wereld wordt ons opgedrongen door de media. Ik heb het in een preek wel eens 'de propaganda van de duivel' genoemd. Waar de media (maar wij zelf ook) vaak veel minder aandacht voor hebben, is voor al het goede dat er iedere dag gebeurt. Onder de radar, onopgemerkt bijna, is God bezig met de uitbreiding van zijn Koninkrijk. Want zijn Koninkrijk is gekomen en zijn Koninkrijk zal komen! Dus de vraag is: met welke ogen kijken we?