Afgelopen anderhalf jaar lagen we als kerken allemaal een beetje in de 'corona-kreukels.' Maar God is iets moois begonnen onder de Bulgaren in Nederland! Dit voorjaar is de Bulgaarse groep van de Kerk van de Nazarener Rotterdam begonnen met eigen diensten in het Bulgaars.

Graag wil ik u op de hoogte brengen van alle activiteiten rondom de eisen van het RIVM betreffende corona.

Er is een werkgroep (we noemen het gekscherend de veiligheidsraad).

Hier hebben we gezamenlijk de landelijke RIVM regels voor kerken, en de landelijke regels van de DAR voor alle Nazarener kerken omgezet in concrete gebruikersplannen.

Handreiking gebed vanwege de corona-crisis

Naast dit artikel, kan je ook dit filmpje bekijken, dat gaat over wereldwijd gebed dit komend weekend.

 

“met het oog op een tijd als deze …..” Esther 4:14

Inmiddels is het dagelijks leven van ons allemaal getroffen door de corona-crisis. In dit artikel vind je in enkele eenvoudige stappen, een structuur om voor deze crisis te bidden.

Achtergrond

Jezus stelde het avondmaal in tijdens het Pesachmaal. Het Pesachmaal was een feestmaal ter ere van de bevrijding van de Joden uit Egypte. Dit feest staat uitgebreid beschreven in de Bijbel, in Exodus 12. Terwijl Jezus dit feestmaal met zijn discipelen vierde, gaf Hij er een nieuwe betekenis aan. Hij verbond de beker en het brood met zijn dood en onze bevrijding van het juk van de zonde:

Inmiddels ben ik een aantal weken aan de slag en begin ik mijn draai te vinden in het werk.

Ik ben echt nog meer onder de indruk geraakt van de inzet en betrokkenheid van vele gemeenteleden en anderen die wekelijks en soms bijna dagelijks actief zijn voor en in de kerk. Of het nu gaat om schoonmaken, gastvrouw zijn bij de Open Kerk, klussen in het gebouw, spullen sjouwen voor de Voedselbank, kleding sorteren voor de Kledingbank, de tuin verzorgen, oefenen voor de muziek, sleutelen aan de kwaliteit van het geluid, het voeren van gesprekken of bidden voor de wijk. Elke dag zijn we met elkaar bezig met elkaar, voor God en de buurt.

Subcategorieën

Vanaf januari 2020 vindt u hier de informatie over ons 40-dagenproject 'Heer, leer ons bidden' - 40 dagen met het Onze Vader.

De 40-dagentijd start op woensdag 26 februari 2020.