Wij geloven...

  • in één God, de Schepper van hemel en aarde, die zichzelf openbaart als God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest.
  • dat de Bijbel het Woord van God is en ons alles geeft wat we nodig hebben om in de juiste relatie met God te staan en te leven.
  • dat we van nature en door ons handelen zondaars zijn, waar we Gods vergeving en reiniging voor nodig hebben.
  • dat zij die Jezus Christus blijvend verwerpen voor eeuwig gescheiden van God zullen zijn.
  • dat Jezus Christus gestorven is voor onze zonden en dat Hij is opgestaan.
  • dat we door bekering en vergeving van onze zonden opnieuw geboren worden en zo lid van Gods gezin worden.
  • dat wij door op Jezus te vertrouwen weer in de juiste relatie met God kunnen komen en perspectief hebben voor de toekomst.
  • dat ieder mens die door Jezus gered is, het nodig heeft om volledig geheiligd te worden.
  • dat wanneer we ons volkomen aan Hem overgeven, de Heilige Geest ons reinigt en vervult met zijn liefde en kracht om in waarheid te leven.
  • dat Jezus Christus eens terug zal komen!