Harten geraakt, gevuld en verandert door Gods liefde


Op het filmpje uit 1973 is te zien dat ds. Cor Holleman zijn visie geeft om een Kerk van de Nazarener te starten in Rotterdam. Ds. Cor Holleman staat bij het beeld van Zadkine, met een groot gat in het midden. Dit beeld drukt het gat uit dat in de Tweede Wereldoorlog is geslagen in het hart van de stad. Ds. Cor Holleman zegt dat "alleen God dit gat kan vullen. Alleen God kan het hart van mensen vullen met vreugde en vrede.”

 De Kerk van de Nazarener in Rotterdam is in 1975 gestart. De kerk groeide in de 80er jaren uit tot zo’n 150 leden, veelal uit Rotterdam-Zuid en regio. In de regio Rijnmond-Drechtsteden ontstonden langzamerhand meerdere gemeenten in de 80er en 90er jaren: Vlaardingen, Dordrecht en de Portugees-sprekende Emmaüs-gemeente. In de 90er jaren liep het ledental en de inkomsten in Rotterdam terug door verhuizingen en interne problemen. Het lukt de kerk niet om de brug te slaan naar de veranderende directe omgeving van de kerk van Rotterdam-Zuid. Toen begin 21e eeuw de gemeente in de Hoekse Waard werd gesticht, verdween de regiofunctie van de kerk en begon de zoektocht naar mogelijkheden om in de stad te functioneren, vanuit de hoop dat deze gemeente een verschil kan maken voor Rotterdam-Zuid.

Begin 21e eeuw begon er steeds meer visie te komen voor de Rotterdamse kerk om stadskerk te zijn en te worden. Dit kwam o.a. naar uiting in de missieverklaring uit 2002, waarin de toenmalige predikant ds. Maarten van Immerzeel aangeeft dat we als kerk ‘tekens van hoop’ willen scheppen in onze stad. Uiteindelijk is tijdens een ledenvergadering in september 2007 bevestigd dat we als een kerk een stadskerk willen worden. Sinds dit moment is deze richting consequent ingezet, met als gevolg dat steeds meer leden en bezoekers van de gemeente uit de directe omgeving van de kerk komen. 

Tijdens de ledenvergadering op 17 februari 2017 telden wij 156 leden en hebben wij een verdieping van onze missieverklaring aangenomen die richtinggevend voor de toekomst zal zijn. Hierover lees je meer bij onze missie.

Tweeënveertig jaar later is het nog altijd de liefde van Christus die ons dringt om in deze stad de liefde van God tastbaar en zichtbaar te maken. Alleen Gods liefde kan het hart van mensen vullen met vreugde en vrede, want Gods liefde verandert alles!