Wij willen in een liefdevolle en gastvrije sfeer mensen aanmoedigen 

om navolgers te zijn van Jezus Christus en tekens van hoop scheppen in onze stad.

Liefde: Gods liefde verandert alles!   

We hebben lief omdat God ons eerst onvoorwaardelijk heeft liefgehad. Het is de liefde van Christus die ons drijft! Daarom staan wij als kerk open voor iedereen! Tijdens onze bijeenkomsten op zondag en doordeweeks creëren we ruimte voor nieuwe mensen en elkaar. Naast de gezamenlijke activiteiten is onderlinge verbondenheid een belangrijk thema. De kerk is geen activiteitencentrum, maar een gemeenschap die samen optrekt. Als liefdevolle gemeenschap willen wij een plaats van heling zijn. In liefde vangen wij elkaar op als we zijn gestruikeld en bieden naast rust en ruimte elkaar onze hulp aan om weer overeind te komen. Want in een liefdevolle gastvrije gemeente dragen wij elkaars lasten.

Geloof: Navolgers van Jezus Christus

Wij geloven dat Jezus Christus de zoon van God is. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” (Joh.3:16) Jezus is voor de vergeving van onze zonde gestorven aan het kruis en is op de derde dag opgestaan uit de dood. Hij is nu Heer van hemel en aarde! Jezus heeft ons niet alleen gered van de dood en laten zien hoeveel God van ons houdt, hij heeft ons ook voorgeleefd hoe wij als nieuwe mensen - beelddragers van God - mogen leven! Hij nodigt ons uit, volg Mij! Dat willen wij doen! Niet in eigen kracht, maar door de liefde van God die door de Heilige Geest in ons hart uitgestort is en ons leidt.

Hoop: Tekens van hoop scheppen in onze stad 

Dit goede nieuws dat God van ons houdt, Jezus nu Heer is en de nieuwe schepping al is begonnen en straks als Jezus terugkomt voltooid zal worden, vult ons met levende hoop! We moedigen alle gemeenteleden aan om in hun directe leefomgeving door de liefde van God die in ons is, als zout en licht te zijn en daarmee tekens van hoop te scheppen. Voor de komende jaren richten we ons op de thema’s: armoede en eenzaamheid.  Als kerk focussen we ons op de wijk Carnisse waar we gevestigd zijn en de direct omliggende gebieden. Binnen deze wijk zoeken we naar structurele verbindingen en activiteiten die de bewoners helpen en dienen. 

“En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.” 

1 Korinthe 13:13