FIRST CHURCH OF NAZARENE - MARAKWET EAST - KENIA
Hierbij een verslag over hoe het gaat met de First Church of Nazarene Marakwet East, Kenia. Na de COVID-19 lockdown en avondclock mogen kinderen weer naar school en de kerkdeuren zijn nu ook weer open. Het leven keert langzaam terug naar zijn normale gang. De nasleep van corona is gelijk zichbaar. Veel mensen stierven door corona in de grote steden van kenia, en een paar ouderen stierven in ons projectgebied.

De bouw van de kerk

Sinds ik begonnen ben als kerkelijk werker bij de Kerk van de Nazarener, zwaai ik wat af tijdens mijn fietsen door de wijk. Het begint natuurlijk bij de buren in de straat, maar eenmaal in Carnisse is het de bezoeker van de moskee, de man die de hele dag knutselt aan fietsen, de bezoekster van de Open Kerk die een wandeling maakt door haar straat, de man die verblijft bij de nachtopvang van het Leger des Heils of de klant van de kledingbank die haar kinderen naar school brengt. Veelal mensen die ik een paar maanden geleden niet bij naam kende en waar ik nu niet meer voorbij kan rijden, zonder hen even te laten weten dat ik hen gezien heb. Er is iets tussen ons gegroeid en dat mag niet onbenoemd blijven, er is een relatie ontstaan, en elke zwaai vanaf de fiets bevestigt dat.

Laatst hadden we een fantastisch doopfeest in onze kerk, persoonlijk was mijn hoogtepunt de doop van onze dochter. Maar de andere feestjes mogen er zeker ook zijn. 3 mensen die via de contacten van de Open Kerk, Kledingbank en gemeenteleden kennis hebben gemaakt met mensen, de kerk en uiteindelijk met God zelf en nu zelf mensen de kerk in brengen, in contact met God brengen. Relaties zijn Gods doel en methode om mensen te betrekken bij Zijn plan en te laten groeien. Al voor de zondeval zei God: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is’. Er is ook heel veel voor te zeggen dat de mens geschapen is, met als doel om in relatie met God te leven. God wil zichzelf delen in zijn relatie met ons. En wij delen Hem in onze relaties met elkaar.

Als kerkelijk werker spreek ik veel mensen en voel ik mij bevoorrecht om te zien hoeveel contacten gemeenteleden hebben met buurtbewoners. Zo was ik laatst voor een vergadering bij gemeenteleden thuis en in een glimp zie ik nog net een vrijwilligster van de kleding- en voedselbank de trap oplopen naar boven toe. Een vrouw die binnengelaten is in een huis van gemeenteleden en een plekje in het hart van dat gezin heeft gekregen.

Relaties zijn niet alleen maar mooi, het heeft namelijk ook een kwetsbaarheid. Om tot een relatie te komen moet je kwetsbaar durven zijn, iets van jezelf geven. En de ander kan dat misbruiken, dat is best spannend. En jammer genoeg gebeurd dat nog veels te veel. Maar vanuit ons geloof kijken we naar Jezus en zien een mens die ons eerst heeft liefgehad, voordat wij Hem lief hadden. We zien een mens die de pijn koos om de relatie open te maken.

Niet iedereen zwaait terug als ik door de wijk fiets, soms omdat ze het niet zien of horen, soms omdat ze het niet willen zien of horen. Aan mij de schone taak om te blijven zwaaien en investeren in de relatie, want wie wil er nou niet gezien worden?

Bouw van de Schuur

Bij deze wil ik jullie een update geven over de voortgang van het Nazarene Community Center in Marakwet East, Kenia. Sommige van jullie hebben voor dit project een bijdrage gedoneerd of hebben het benefit diner van 20 april 2017 bijgewoond.  

Wij hebben nu een stukje 1/2 hectare grond en gaan hier het Community Center bouwen. Het Community Center bestaat oa uit een slaapzaal voor 35 weeskinderen en een eetzaal. Voordat dit kan gebeuren is er een schuur nodig, waar alle materialen voor de bouw van de slaapzaal bewaart kunnen worden. 

De schuur is bijna klaar maar er is nog financiering nodig voor een aantal items:

  • Kosten aannemer
  • Metalen deuren (2 stuks) 
  • Stalen ramen  (2 stuks)           
  • 15 cement zaken  
  • Hout voor het dak
  • Transport
  • Ballast
  • Water voor cement              

De totaal kosten  €  1.100,- 

Het bijzondere aan de Albasten Collecte is dat het geen noodhulp is. Het is bedoeld om werk te doen wanneer de camera de andere kant op kijkt en wanneer de hele wereld druk is met andere dingen.  Het is geld dat zaait en ploegt zodat het Koninkrijk kan wortelen ondanks al die drukte en rampspoed.

Een mooi voorbeeld direct onder onze neus is het werk dat Dorcas in Kenya doet. Het Albasten geld dat ze ontvangt helpt niet alleen om de gebouwen neer te zetten en haar droom te verwerkelijken. Het helpt ook zichtbaar te maken dat God er juist is wanneer er geen grote dingen gebeuren. Op 24 september en 1 oktober staat het kerkje vooraan. Ik ben benieuwd hoeveel muurtjes en daken we bij elkaar lego-en.  Jij ook?

 Namens de kerk hebben Tony & Wendy een appeltaart bezorgd bij Huis van Carnisse! We ontvingen deze week per mail een bedankje.

Beste mensen,
 
Wij willen jullie van harte bedanken voor de appeltaart voor onze vrijwilligers!
Het is altijd mooi te merken dat ons werk wordt gewaardeerd.
 
Mochten wij iets voor jullie kunnen betekenen dan horen wij dit uiteraard graag. Op onze website kunt u zien wat wij allemaal aanbieden aan de wijk met het Zomerterras in het vooruitzicht.
Tijdens de zomer is het vaak voor ouderen een eenzame tijd omdat veel mantelverzorgers/kinderen/vrienden op vakantie zijn.
Wij organiseren daarom het Zomerterras op de dinsdag en donderdag tijdens de hele zomervakantie. Donderdag 6 juli is de aftrap hiervan. Uiteraard zijn ook andere bewoners van harte welkom tijdens de zomer!
 
Met vriendelijke groet,
Wijkcentrum Huis van Carnisse