Week van gebed 21 - 28 januari
Samen bidden met christenen in Oud-Charlois en Carnisse
Kerk van de Nazarener vrijdag 26 januari 19:00-19:45

'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed van 2018. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus en is aangedragen door christenen uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij en het bestrijden van onrecht.

Ook hier in Oud-Charlois en Carnisse willen we onze deuren openzetten om samen onze HEER aan te roepen in gebed. 
De exacte data in de andere gemeenten zijn op dit moment nog niet bekend maar op vrijdag 26 januari wordt de gezamenlijke gebedsdienst georganiseerd door de Kerk van de Nazarener Rotterdam samen met Emmaüs.
De bijeenkomst is van 19:00-19:45 in de ontmoetingsruimte in onze kerk. U bent van harte uitgenodigd!

 

Binnenkort start ds. Stephen Overduin met een Nazarener Catechese: ‘Eén Heer, één geloof en één doop.’ Maar wat is nu eigenlijk een catechese? Het woord komt van het Latijnse catechesis, katèchèsis [mondeling onderricht] en betekent godsdienstonderwijs. Historisch gezien gebeurde dit vaak in de vorm van vraag en antwoord met behulp van een catechismus. Denk bijvoorbeeld aan de Heidelbergse Catechismus die uit 129 vragen en antwoorden bestaat, die is erg bekend.

Een catechese kan dus eigenlijk over van alles gaan… uit hoeveel vragen en antwoorden bestaat het, waar kun je deze ‘catechismus vinden’ en wat maakt deze catechese dan 'Nazareens' ? In een interview met ds. Stephen stelde ik hem hierover wat vragen.

Lid worden in onze gemeente?

 Dit najaar willen we een oriëntatiecursus geven in de gemeente. Deze start op maandag 14 november 2022.

Overweeg je om lid te worden van onze gemeente, of wil je meer weten over onze gemeente en waar we voor staan? Dan kun je jezelf aanmelden voor een oriëntatiecursus. 

Oriënteren betekent bepalen waar je bent en informatie verzamelen, dat is wat we tijdens deze cursus willen bieden.

Tijdens vijf bijeenkomsten wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van onze kerk, onze theologie, wie John Wesley eigenlijk was… wat een 'heiligingskerk' zijn eigenlijk inhoudt. Ook wordt uitgelegd hoe de organisatie van de kerk van de Nazarener Rotterdam en KvdN wereldwijd in elkaar zit.

Tijdens deze avonden is er ook veel gelegenheid om uw vragen te stellen en elkaar beter te leren kennen. De cursus wordt gegeven door Daniel de Wolf.

 Wat is Alpha?

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.

Heb jij nog nooit een Alpha cursus gedaan en ben je in voor een avontuur? Of weet je iemand, een collega, buurman, vriend of vriendin die op zoek wil gaan naar antwoorden over de zin van het leven? Nodig ze uit! Meld je aan!

De weg ligt vooruit (1)

De Geschiedenis van de kerk aan de Carnissesingel 240.

 Dat wij hier staan hebben we eigenlijk aan Karel de Stoute te danken. Op 24 April 1460 schonk Karel het gebied “ Riyderwaert” aan Baron Jan e.a., die het weer verder schonk aan vrienden die het weer aan aannemers overdeden, met de mogelijkheid het te bedijken én met de plicht, let wel met de plicht er een kerk te bouwen, in het gebied, wat ook een nieuwe naam kreeg, namelijk, Charolois. De kerk diende gewijd te zijn aan de heilige Clements, de derde Christenleider na Petrus, die op 23 november in het jaar 100 ( zijn geboortedag) als Christenmartelaar met een anker om zijn nek in zee werd geworpen.  2)

Aldus geschiede en in 1512 werd op Oud Charlois “De Oude Kerk” aan de Singel, De Sint Clementskerk ingewijd. De huidige Clemensstraat uitkomende op de oude kerk herinnert daar nog steeds aan.

De kerk werd te klein en met subsidies herbouwd en in 1868 opnieuw ingewijd. De kerk was en is Nederlands Hervormd, de staatsgodsdienst, als ingesteld in 1813 door Koning willem I.

Subcategorieën

Vanaf januari 2020 vindt u hier de informatie over ons 40-dagenproject 'Heer, leer ons bidden' - 40 dagen met het Onze Vader.

De 40-dagentijd start op woensdag 26 februari 2020.