John Wesley was niet alleen een prediker, belezen theoloog en ijverig in goede werken....maar hij was ook een man van gebed! Het was zijn gewoonte zeer vroeg (soms wel om 4 uur!) op te staan om minstens een uur in gebed door te brengen voor de dag begon en dat deed hij ’s avonds voordat hij naar bed ging opnieuw. Lees maar eens wat uitspraken die hij doet over de noodzaak van bidden in zijn boek: A plain account of Christian Perfection.

Gods bevel dat we moeten 'bidden zonder ophouden' is gebaseerd op de absolute noodzaak en afhankelijkheid van genade; dat God in onze ziel kan blijven doorgaan en werken, de ziel kan niet zonder genade, net zoals het lichaam niet zonder zuurstof kan.

Geestelijk groei gaat in de regel diep en langzaam.

In het jaar 1860 schreef Austin Phelps een boekje wat hij met enige ironie 'The Still Hour' (Het Stille Uur) noemde. In het boekje zet hij uiteen dat juist in het stille uur, onze gedachten allesbehalve stil zijn en onze emoties en gevoelens te keer kunnen gaan en we een diepe onrust ervaren. Schrik daar niet van, dat is heel normaal! Verzet je er niet tegen en geef niet op! Geef je over, laat los en wacht op de Heer. De komende 40 dagen krijg je daar ook heel concreet oefeningen en adviezen die je daarbij gaan helpen! Vertrouw er op dat God je hart kent en je verlangen om te groeien in je gebedsleven ziet en je met Zijn Geest zal helpen. Phelps verteld ons dat juist wanneer we naar een dieper gebedsleven verlangen, we vaak eerst geconfronteerd zullen worden met onze geestelijke droogte en leegte. Een natte spons kan niets opnemen, maar een droge spons wel... soms brengt God ons tot 'droogte', in de woestijn waar we leren om alles los te laten, dorstig te worden zodat we zijn levende water kunnen drinken en in ons opnemen.

We gaan samen biddend onderweg naar Pasen. Ik zie er enorm naar uit deze reis met jullie te maken. 

Al jaren verdiep ik mij in het gebed. Het fascineert en verwondert mij dat God tot met ons spreekt en wij met Hem in gesprek kunnen gaan. God zelf is het gesprek met ons begonnen, bidden is God antwoorden. Zoals een kind leert praten omdat ouders tot het kind spreken, zo leren wij bidden omdat God tot ons spreekt. In het gebed storten wij niet alleen ons hart voor God uit, maar stellen we ons hart ook open om van God te ontvangen. 

Ik verlang zolang ik mij kan herinneren naar een diep intens gebedsleven. Maar ik vond bidden in de praktijk helemaal niet zo makkelijk. Als kind leerde ik het bekende kinderliedje 'Lees je Bijbel en bid elke dag’, maar  niemand leert je hoe te bidden en wat je kunt verwachten! Praat God echt terug? Hoe herken je zijn stem? Wat als je helemaal niets ervaart? Hoe komt het dat ik na vijf minuten begin te draaien op mijn stoel? Heeft het zin, maakt het verschil?

Subcategorieën

Vanaf januari 2020 vindt u hier de informatie over ons 40-dagenproject 'Heer, leer ons bidden' - 40 dagen met het Onze Vader.