Graag wil ik u op de hoogte brengen van alle activiteiten rondom de eisen van het RIVM betreffende corona.

Er is een werkgroep (we noemen het gekscherend de veiligheidsraad).

Hier hebben we gezamenlijk de landelijke RIVM regels voor kerken, en de landelijke regels van de DAR voor alle Nazarener kerken omgezet in concrete gebruikersplannen.

Elke activiteit in en rond het gebouw en alle activiteiten onder de naam van de Nazarener kerk Rotterdam hebben een eigen gebruikersplan gemaakt. Zonder opgeschreven plan mag niemand een activiteit onder de naam van de Nazarenerkerk hebben….. Welke ingang, uitgang, looproute, schoonmaakplan e.d……. Dat was veel werk, en veel overleg. Deze plannen zijn goedgekeurd door de Kerkenraad. We zijn trots op het resultaat, en we denken dat we op deze manier veilig en legaal kunnen samenkomen.

Alle plannen zijn gebundeld in een map die bij de hoofdingang van de kerk ligt. Op deze manier kan iedere gebruiker nog nakijken of alle regels goed gehanteerd worden, en bij controle van de overheid moeten deze plannen ter inzage er liggen.

Alle informatie hierover kunt u opvragen bij (de komende 5 weken) Setkin Sies.

De regels waar u vooral mee te maken zult hebben zijn;

  • Het gebouw is nog alleen maar toegankelijk als men zich van te voren opgeeft via de agenda die Nici beheerd. Zo is er zicht op het aantal mensen in het gebouw.
  • Het gebouw is met looproutes bijna overal eenrichting gemaakt. Dit voorkomt te dicht langs elkaar lopen.
  • Alle jassen, tassen e.d. moet je bij je houden. De gaderobes mogen niet worden gebruikt.
  • Deuren zijn afgesloten met linten. Dit is zo gedaan dat we het gebouw eigenlijk hebben verdeeld in 3 gebouwen, zonder overloop. Dit betekend dat we met 3 groepen tegelijkertijd in de kerk zouden kunnen zijn, zonder dat we met elkaar in contact staan. Op deze manier kan het kinderwerk los van de samenkomst in de zaal functioneren.
  • Er zijn altijd gastheren/vrouwen met hesjes aan, die helpen bij het hanteren van de regels. Volg hun aanwijzingen op.
  • Er mag niet samen worden gezongen….. dat is lastig als de muziek wel speelt, en de 2 voorzangers zingen…. De voorzangers staan helemaal achter op het podium, en er word veel geventileerd. (Dat was wel erg koud afgelopen zondag, dit gaan we anders doen).
  • Er is maar 1 toilet open, en die is alleen voor echte noodgevallen. (de toilet bij de keuken)
  • Er mag in het gebouw niet gezamenlijk gegeten en gedronken en afgewassen worden….. ook jammer….. geen koffie. Alleen zelf meegenomen drinken voor jezelf. Dit geld voor alle activiteiten.
  • Na afloop van een activiteit moet alles wat aangeraakt is schoongemaakt worden. Dus we vragen iedereen om eigen stoel schoon te maken met de schoonmaakdoekjes die onder de stoelen liggen. Ook alle deurknoppen, lichtknoppen e.d. moeten elke keer schoongemaakt worden. Dit zodat we niet 72 uur hoeven te wachten tot we weer het gebouw in mogen, en de huurders ook weer kunnen samenkomen (met dezelfde regels).
  • Ook vragen we u om na de samenkomst niet na te praten in de zaal of de tuin. Dit kan natuurlijk wel op het gras voor de kerk of bij iemand thuis…. Als er maar 1,5 meter afstand word gehouden. Dit helpt de gastheer/vrouw erg. Er is veel wat moet gebeuren in korte tijd. Het overzicht houden is soms lastig. Helpt u ons hiermee alstublieft.

Wij als veiligheidsraad vinden het een uitdaging om samen komen weer mogelijk te maken. We leren veel over de essentie van kerk zijn. Ontmoeting hoort daar zeker bij, maar dat kan dus blijkbaar op allerlei manieren die we nog niet kenden. Het is een puzzel, maar gelukkig is de kerk niet van ons maar van onze God, die met ons mee wil lopen. Ook in deze tijd.

Blijf veilig en gezond in Gods nabijheid.

Hartelijke groeten,

Marion Vijfhuizen