Mijn naam is Daniel de Wolf, ik ben van 1973 en samen met mijn gezin woon ik in Rotterdam Charlois. In september 2022 ben ik pastor geworden van de Kerk van de Nazarener in Rotterdam Zuid. Daarvoor ben ik werkzaam geweest voor verschillende kerkelijke en maatschappelijke organisaties, het laatst als geestelijk verzorger bij het Leger des Heils.

Ik voel me betrokken bij de missie van onze kerk. Mijn droom is enerzijds dat onze kerk een plek mag zijn waar je je welkom voelt en geliefd weet door God en mensen - en dat die liefde je uitdaagt en stimuleert om steeds meer de persoon te worden die God jou bedoeld heeft te zijn. Anderzijds is het mijn droom dat de vreugdevolle boodschap van Jezus ook werkelijk goed nieuws mag zijn voor mensen die nooit in de kerk komen en in het bijzonder voor de mensen in de wijk waar onze kerk staat.

Ik hoop je dan ook te ontmoeten in de kerk of in de wijk!

Met hartelijke groet,

Daniel de Wolf