Het is ons verlangen om een betrokken en dienende kerkenraad te zijn. We zijn dankbaar voor het vertrouwen van de gemeente door wie wij aangesteld zijn om een periode leiding te mogen geven aan onze veelkleurige, prachtige gemeente.

We komen één keer maand bij elkaar om met elkaar te vergaderen en zijn onderling verbonden met al onze verschillende afdelingen.

Open hart

We willen allereerst open staan voor God en de leiding van de Heilige Geest. We willen ook dichtbij onze leden en vrienden staan met een open mind en hart voor nieuwe initiatieven, ideeën, projecten en manieren om onze prachtige missie in de praktijk te brengen.

Open kerk

Als kerkenraad willen we niet alleen op afstand aansturen maar ook in de praktijk meewerken omdat we samen gemeente zijn. In nauw overleg met de coördinatoren worden de dagelijks zaken samen bepaald. In dit alles kijken we goed of dat wat we doen aansluit bij onze visie en missie en kijken wij naar het totaal van de gemeente. We willen een open en veilige kerk zijn waar iedereen van harte welkom is en ruimte krijgt!

Het is ons verlangen om als kerk naar boven (God) en naar buiten (de wereld, specifiek de wijk) gericht te zijn door wat God met zijn liefde binnen in ons bewerkt. We willen met open armen iedereen opvangen en welkom heten die onze gemeente bezoekt en/of zich bij ons aan wil sluiten.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen?

Wij luisteren graag!

Powered by BreezingForms