Zou de slang echt de reden zijn dat we uit het paradijs zijn verdreven?

Natuurlijk verwijten wij de vrouw niet dat ze van de verboden vrucht at en ook haar man verleidde dat te doen.

Misschien zit er ook iets positiefs aan dat we het verschil weten tussen goed en kwaad.

Zouden we dan een robot zijn met de schakelaar alleen maar op "goed", zonder eigen wil.

Hoe het ook zit weet ik niet precies! Maar wij kunnen denken over wat het "goede" is en met Gods hulp ons afzijdig houden van het kwade.

In het beeld van sluwheid en verleiding is de lichte vlek in het midden van het schilderij het symbool van '"het Goede".

 

Dit schilderij is gemaakt door de schilderclub van de Kerk van de Nazarener. Zij maken voor elke week een schilderij waarmee ze de bede van die week verbeelden. Deze week: En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad