Veerkrachtig geloven

Veerkrachtig geloven betekent dat je met Paulus kunt zeggen: Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft (Fil. 4:13).
Hoe kan je geloof een bron worden van veerkracht? Hoe helpt geloof je om terug te veren na tegenslag, teleurstelling of mislukking in je leven?
Een veerkrachtig geloof kent drie pijlers:

Je bent van waarde
Je leven doet ertoe
Hulp is onderweg

Dit zijn drie overtuigingen die je helpen in je leven. Samen vormen zij een vangnet dat je op kan vangen als het tegenzit.
Dit seizoen leren we bij In de Praktijk van gelovigen uit de Bijbel. Hoe gingen zij om met tegenslag, teleurstelling of mislukking in hun leven? Ook bij de boekenclub lezen we drie boeken die ons leren om veerkrachtig te geloven. Doe dit seizoen mee met In de Praktijk en leer veerkrachtig geloven!