Je bent wat je lief is - Aanbidden is menselijk

Het is belangrijk om je bewust te worden van wat je aanbidt of liefhebt. Want je bent wat je lief is, zegt de titel van het boek. Of om het met de woorden van Jezus te zeggen: waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En het citaat van Augustinus, waar de titel van dit boek op is gebaseerd, kan ook worden vertaald met: je wordt wat je aanbidt. Laten we daarom snel van start gaan met het lezen van dit boek!

Niet onze kennis, maar onze verlangens vormen ons
Veel mensen denken dat ‘je bent wat je denkt’ en dat je om je gedrag te veranderen dus alleen maar anders moet gaan denken. Meer of nieuwe kennis zou je daar dan bij kunnen helpen. Maar vaak genoeg merk je in je leven dat het zo niet echt werkt. Mensen zijn gewoontedieren, bijna alles wat we doen hebben we ooit als gewoonte aangeleerd. Gedrag is niet zozeer gebaseerd op je kennis maar op je gewoontes. We worden daarin niet gevormd door informatie maar door onze verlangens.

Een uitstapje naar Augustinus
Om dit uit te leggen maakt Jamie Smith een uitstapje naar Augustinus. Augustinus was een belangrijke christelijke denker uit de 5e eeuw na Christus. Van hem is de beroemde uitspraak:

U hebt ons voor uzelf gemaakt en ons hart is onrustig tot het rust vindt in U.” 

Uit die uitspraak kunnen wij drie dingen leren:

  1. We zijn gemaakt door en voor God, onze Schepper. Hij is het doel in ons leven.
    1. “door God gemaakt”: we worden pas echt mens in relatie tot God. Door het evangelie leren we wat het betekent om mens te zijn. We prijzen God het beste door te zijn wie Hij ons gemaakt heeft om te zijn.
    2. “voor God gemaakt”: een mens heeft een doel nodig in zijn leven. We zijn geen hersenpannen waar ideeën in gestopt moeten worden, we hebben een doel, een richting nodig in ons leven, iets waar we voor kunnen leven, waar we naar kunnen verlangen.
  2. Ons hart is het centrum van ons wezen (en dus niet ons hoofd!). Het is de plek waar we ons oriënteren op de wereld om ons heen. Hierbij gaat het niet om nieuwsgierigheid alsof de wereld een intellectuele puzzel is die opgelost moet worden, maar om een verlangen dat misschien wel het beste te vergelijken is met honger. Een verlangen naar inhoud, naar iets dat er wezenlijk toe doet, dat ons vervult.
  3. Omdat wij gemaakt zijn door en voor onze Schepper en omdat ons hart het centrum van ons wezen is, vinden we rust als ons verlangen uitgaat naar God, als Hij het hoogste verlangen is in ons leven. Wij zijn geschapen om lief te hebben, maar zolang we niet het juiste liefhebben vinden we geen rust.

Je bent wat je aanbidt
Een mens aanbidt altijd iets of iemand. En wie of wat je aanbidt wordt niet bepaald door je kennis, maar door je verlangens, door je liefdes en door de gewoontes die je daardoor in je leven vormt. Verkeerde verlangens of liefdes leiden tot verkeerde gewoontes. Goede verlangens of liefdes leiden tot goede gewoontes. We moeten dus heel goed weten wat onze verlangens zijn!

Achtergrondinformatie bij hoofdstuk 1 van dit boek
Er is veel informatie over dit boek te vinden op internet. James K.A. Smith heeft er zelf een aantal korte filmpjes over opgenomen. Deze filmpjes zijn de moeite van het kijken zeker waard!

Studiegids
Ook is er een (Nederlandstalige) studiegids met discussievragen. De studiegids kun je hier downloaden. Bij elk hoofdstuk heeft de schrijver zelf ook een filmpje opgenomen dat hoort bij de studiegids. Het filmpje voor hoofdstuk 1 vind je hier:

Doorpraten over wat je gelezen hebt?
Wil je doorpraten over de discussievragen in de studiegids? Wil je delen wat je geraakt heeft? Heb je een vraag over het boek? Doe mee met onze boekenclub via WhatsApp. Met je hier aan voor onze groepsapp of stuur een berichtje naar Marleen (06-37407962).