Rooster voor 2 maanden

 

Voor 1 maand

1 jul Psalm 1-4   1 aug Psalm 79-80   1 Psalm 1-5
2 jul Psalm 5-7   2 aug Psalm 81-82   2 Psalm 6-10
3 jul Psalm 8-10   3 aug Psalm 83-84   3 Psalm 11-16
4 jul Psalm 11-15   4 aug Psalm 85-87   4 Psalm 17-20
5 jul Psalm 16-17   5 aug Psalm 88   5 Psalm 21-25
6 jul Psalm 18   6 aug Psalm 89   6 Psalm 26-30
7 jul Psalm 19-21   7 aug Psalm 90-92   7 Psalm 31-35
8 jul Psalm 22-24   8 aug Psalm 93-95   8 Psalm 36-41
9 jul Psalm 25-27   9 aug Psalm 96-99   9 Psalm 42-46
10 jul Psalm 28-30   10 aug Psalm 100-102   10 Psalm 47-51
11 jul Psalm 31-32   11 aug Psalm 103   11 Psalm 52-56
12 jul Psalm 33-34   12 aug Psalm 104   12 Psalm 57-61
13 jul Psalm 35-36   13 aug Psalm 105   13 Psalm 62-67
14 jul Psalm 37   14 aug Psalm 106   14 Psalm 68-72
15 jul Psalm 38-39   15 aug Psalm 107   15 Psalm 73-77
16 jul Psalm 40-43   16 aug Psalm 108-110   16 Psalm 78-82
17 jul Psalm 44-45   17 aug Psalm 111-114   17 Psalm 83-87
18 jul Psalm 46-48   18 aug Psalm 115-118   18 Psalm 88-92
19 jul Psalm 49-50   19 aug Psalm 119:1-35   19 Psalm 93-97
20 jul Psalm 51-52   20 aug Psalm 119:36-70   20 Psalm 98-102
21 jul Psalm 53-55   21 aug Psalm 119:71-106   21 Psalm 103-107
22 jul Psalm 56-58   22 aug Psalm 119:107-141   22 Psalm 108-112
23 jul Psalm 59-61   23 aug Psalm 119:142-176   23 Psalm 113-118
24 jul Psalm 62-65   24 aug Psalm 120-125   24 Psalm 119
25 jul Psalm 66-67   25 aug Psalm 126-131   25 Psalm 120-125
26 jul Psalm 68   26 aug Psalm 132-135   26 Psalm 126-130
27 jul Psalm 69-70   27 aug Psalm 136-138   27 Psalm 131-136
28 jul Psalm 71-72   28 aug Psalm 139-140   28 Psalm 137-140
29 jul Psalm 73-74   29 aug Psalm 141-144   29 Psalm 141-144
30 jul Psalm 75-77   30 aug Psalm 145-146   30 Psalm 145-147
31 jul Psalm 78   31 aug Psalm 147-150   31 Psalm 148-150

 

Voor 1 maand

1 Psalm 1-5
2 Psalm 6-10
3 Psalm 11-16
4 Psalm 17-20
5 Psalm 21-25
6 Psalm 26-30
7 Psalm 31-35
8 Psalm 36-41
9 Psalm 42-46
10 Psalm 47-51
11 Psalm 52-56
12 Psalm 57-61
13 Psalm 62-67
14 Psalm 68-72
15 Psalm 73-77
16 Psalm 78-82
17 Psalm 83-87
18 Psalm 88-92
19 Psalm 93-97
20 Psalm 98-102
21 Psalm 103-107
22 Psalm 108-112
23 Psalm 113-118
24 Psalm 119
25 Psalm 120-125
26 Psalm 126-130
27 Psalm 131-136
28 Psalm 137-140
29 Psalm 141-144
30 Psalm 145-147
31 Psalm 148-150