Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken

Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.

Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.

Verlaat mij niet, HEER, mijn God, blijf niet ver van mij. Haast u mij te helpen, Heer, u bent mijn redding.

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.

Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig