'Ik ben de Alpha en de Omega'
zegt God , de Heer,
'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige'.

Openbaring 1:8

 

Dit schilderij is gemaakt door de schilderclub van de Kerk van de Nazarener. Zij maken voor elke week een schilderij waarmee ze de bede van die week verbeelden. Deze week: Want van U is het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen