Dit soort stukjes zijn eigenlijk korte gesprekjes die min of meer per ongeluk op papier landen. Het is een omslachtige manier van tegen een hele hoop mensen tegelijk te zeggen: “God houdt van jou en wilt niet dat je dat vergeet”

Het zijn ook berichtjes van achter de frontlinie van elke dag, kleine steuntjes die je helpen om ook deze dag vast te houden aan wat Goed en Waar en Waard om na te streven is. Als je heel visueel bent ingesteld mag je je verbeelden dat er een duif bij je aan tafel geland is met een briefje om de linkerpoot. Je hebt moeite gedaan om dat er af te krijgen en nu zit je dat te lezen.


Dat arme beest zou niet kunnen vliegen als ik er de halve bijbel aan had gehangen, dus blijf ik kort. Net als Jezus het eigenlijk heel kort hield. Zijn briefje kun je vrij samenvatten in de zin “Het Koninkrijk is dichtbij, bereid je voor en leef dat uit.“

Mijn briefje vandaag is: “Laten wij samen de Here groot maken en zijn naam eren en prijzen” (Psalm34:4) En omdat ik dat briefje zo kort wil houden vraag ik jou, net als Jezus in zijn briefjes deed, om twee dingen te doen. 

Eerst neem een stukje papier of een digitaal kladblokje en schrijf drie dingen op waarom jij vandaag een Geliefd Kind van God bent. Stop het in je telefoon of je portemonnee en lees het terug als het even niet lukt.

Daarna pak je een nieuw stukje papier en schrijf daarop de naam van drie mensen waar je al een tijd niet mee gesproken hebt en bidt voor hen. Als je heel moedig bent, neem dan contact met ze op en vraag ze hoe het gaat en waar je voor mag bidden.

Ik bid dat al die kleine briefjes een anker mogen zijn voor jou en iedereen waar je van houdt.