Contemplatief gebed

Onze 3e en 4e Prayer Challenge gaan over contemplatief gebed en komen van Thomas Merton & Jan Johnson. Thomas is een monnik die diepe geestelijke inzichten hierover heeft verworven en gedeeld. Jan is schrijfster, docent en spiritual director. Zij heeft een gave om deze inzichten praktisch te maken. In deze 'challenges' ontdek je een beetje wat contemplatief bidden inhoudt. 

Vaak komen we in gebed met een lijst van verzoeken, observaties, wensen en vooral heel veel woorden. We praten zoveel dat we God nauwelijks de kans geven tot ons te spreken. Contemplatief gebed is een heel andere manier van bidden. Een gebed waarin we leren om onszelf, kwetsbaar en breekbaar, te zijn voor de Ik Ben en te rusten in Zijn aanwezigheid. “Wees stil en weet dat ik God ben” is een zin uit Psalm 46, die deze vorm van gebed het beste omschrijft. "Het is", zegt Thomas Merton, "meer een levensstijl dan een handeling die je doet." 

Contemplatief bidden gaat over ons in stilte richten op God, die zelf het verlangen van ons hart is, Contemplatief gebed omvat luisterend bidden, maar is in essentie meer dan dat. Het doel is niet Gods stem horen of inzichten krijgen. Het gaat erom dat we ons helemaal op God richten en ons verheugen in Zijn gezelschap. Het betekent in stilte je aandacht en hart richten op God, in verwondering en verwachting dat Hij kan spreken waar we geduldig op wachten. Maar bedenk goed, het is nooit 'God op commando'.

Als we leren onze gebeden niet vanuit onszelf geredeneerd vol te praten, maar ons volkomen op God richten dan leren we vanuit de stilte te spreken. Jezus leert zijn discipelen nog altijd graag bidden! Het Levende Woord zal in en tot jou spreken, je leren bidden, de woorden ingeven te spreken die tot de kern en het hart komen. Je vraagt dan niet alleen naar wat jij van God wilt en verlangt, maar je leert met heel je hart vragen: wat wilt U wat ik doe? Wat verlangt U van mij? Jan zegt: “De Ik Ben leert ons hoe wij de ‘ik ben er voor jou-mensen’ kunnen worden.” Het verandert ‘Hoe kan dit gebeuren!!’ in ‘Hoe kan ik reageren?’

De uitdaging van Jan Johnson

Als je het aandurft om interactief, contemplatief met God te leven, dan is God voortdurend om input vragen absoluut noodzakelijk. Als je dat gaat doen, zul je steeds meer ervaren dat God met jou wil samenwerken om Zijn Koninkrijk gestalte te geven! Oefen jezelf in contemplatief gebed, leer stil te zijn en te luisteren, verwonder je… droom voor en met God. Vraag Hem om Zijn gedachten door jou heen te denken! Stop met alleen maar verlanglijstjes indienen, durf te vragen wat Hij van jou verlangt! We missen zoveel geweldige avonturen met God omdat we dit niet doen!

We gaan deze week oefenen in de basisprincipes van contemplatief gebed 

  • Een belangrijk element van contemplatie is dat je leert stil te zijn. Neem de komende week elke dag 10 minuten waarin je bewust stil bent. Neem een kop koffie of thee en ga op een rustige plekje zitten. Vertrek iets eerder naar je afspraak zodat je even een moment in stilte gewoon kunt zijn voordat je een afspraak ingaat. Laat de eerste 10 minuten je radio uit in de auto.
  • Vraag in je gebed of God iets tegen jou wil zeggen, of Hij duidelijk wil maken wat Hij van jou verlangt of jouw aandacht ergens op wil richten en wees dan stil en wacht op de Heer.

 

Boeken: Thomas Merton, Contemplative Prayer & Thomas Merton, Zaden van contemplatie  -  Jan Johnson, When the soul listens