Dit is alweer de laatste avond van ons seizoen van In de Praktijk. We hebben dit jaar stil gestaan bij het thema: De reis naar je bestemming.
Je bestemming is ‘teleios’, volmaakt zijn, steeds meer op Jezus gaan lijken. We hebben steeds verschillende thema’s bekeken en er ook oefeningen bij gedaan. Dat was niet voor niets. Je leert namelijk niet alleen door nieuwe dingen te horen, maar ook door nieuwe dingen te doen en dit met elkaar te bespreken.

Vrucht dragen
Ik wil graag met jullie een stukje lezen uit de Bijbel, waar Jezus het volgende zegt:

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.
Johannes 15:1-8

Jezus vindt het belangrijk dat we in Hem blijven en dat we vrucht dragen. Veel christenen verlangen daar ook naar. Maar vaak weten ze niet zo goed hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen in hun leven. Ze denken dat ze dat op eigen wilskracht moeten doen. Maar er zijn maar weinig dingen in ons leven die we echt puur en alleen op wilskracht voor elkaar krijgen. Als je wel probeert om zo vrucht te dragen wordt christen zijn, op Jezus gaan lijken, je bestemming bereiken een frustrerende bezigheid.

Wat zijn de kenmerken van vruchten?
Om te beginnen is het goed om te beseffen dat Jezus hier beelden uit de natuur gebruikt. Hij heeft het over groei en over vruchten. Van vruchten weten we het volgende:

Vruchten ontstaan vanzelf, je hoeft alleen maar de juiste omstandigheden te creëren
Een appelboom zal uit zichzelf appels voortbrengen en een wijnrank druiven. De fruitteler of wijnbouwer hoeft alleen maar te zorgen voor de meest optimale omstandigheden. Meer kan hij ook niet doen: hij kan de appels niet aan de boom kijken en het heeft ook geen zin om er appels aan te hangen om de boom te ‘helpen’.

Vruchten groeien in seizoenen
Het is nu voorjaar. Overal loopt het nieuwe groen uit en zie je de bloesem bloeien. Uit die bloesem komen straks de vruchten. In de zomer groeien ze groot, in de herfst worden ze geoogst. In de winter lijkt het alsof er niets gebeurd. Maar dan maakt de boom zich klaar voor een nieuw seizoen van groei en vrucht dragen.

Wat leren wij hiervan?
We leren hiervan dat het bij vrucht dragen niet zozeer gaat om onze wilskracht, maar om het creëren van de juiste omstandigheden. Als de omstandigheden goed zijn, komt de vrucht vanzelf. Hoe je zorgt voor de juiste omstandigheden, daar kom ik later op terug.

Het tweede dat we leren is dat vruchten tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen. Je moet geduld hebben. Soms lijkt het of er niets verandert in je leven, terwijl je er wel bewust mee bezig bent. Dat betekent niet dat er niets gebeurt. Net als in de winter, wanneer de boom zich voorbereidt op een nieuw seizoen van groei en vrucht dragen, kan het ook zo zijn dat God jou in de stilte voorbereidt op een nieuw seizoen van vrucht. Je mag erop vertrouwen dat als jij bewust bezig bent om meer op Jezus te willen lijken, God met jou aan het werk gaat. Ook als dat niet direct zichtbaar is in je leven.

We hebben dit seizoen steeds drie dingen gedaan op de avonden van In de Praktijk: 

  • onze verhalen over God toetsen en bijstellen
  • oefenen met nieuw gedrag of nieuwe denkwijzen
  • de uitkomst van onze oefening bespreken met elkaar

We hebben dat niet voor niets zo gedaan. Want als je wilt veranderen kun je dat niet op wilskracht zagen we. Maar hoe doe je dat dan wel?
We keken er al eerder naar, aan het begin van dit seizoen, maar ik wil er ook nu weer met jullie naar kijken. Want het is een belangrijk onderwerp.

Veranderen doe je door de ‘gouden driehoek van verandering’. Die bestaat uit de volgende  dingen:

vernieuwing van je denken
Het eerste wat je nodig hebt, is een verandering van je denken. We krijgen allerlei denkbeelden mee vanuit onze opvoeding, onze omgeving, onze cultuur enzovoort. Niet al die denkbeelden kloppen of helpen ons. De Bijbel roept ons op om ons denken te vernieuwen zodat we gaan denken als volgelingen van Jezus: Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken (Efeze 4:23).

oefeningen om geestelijk te groeien
Alleen anders denken is niet genoeg, je moet ook anders gaan doen. Alleen denken: ‘Bewegen is gezond’ zal niets veranderen in je leven. Je zult ook iets moeten doen: stoppen met op de bank zitten en daadwerkelijk gaan sporten of bewegen.
Zo is het ook als we willen leren om een leven vol liefde te leiden in het besef van de aanwezigheid van God in ons leven. Het is niet genoeg om dat tegen onszelf te zeggen, alleen van anders denken gaan we niet veranderen. Daarom geven we je bij In de Praktijk elke maand een oefening mee om de vernieuwing van je denken ook in je dagelijks leven toe te kunnen passen.

deel uit maken van een geloofsgemeenschap
Veranderingen aanbrengen in je denken en in de dingen die je doet, is heel erg moeilijk. Het is misschien wel één van de moeilijkste dingen die een mens kan doen in zijn leven. Als je het in je eentje probeert, zul je het daarom ook niet volhouden. Wat je nodig hebt om te kunnen veranderen is een gemeenschap. Een groep mensen om je heen die weten waar je mee bezig bent, die je steunen, die net als jij ook willen leven als navolgelingen van Jezus Christus. Daarom bespreken we bij In de Praktijk de oefeningen die we gedaan hebben. Zodat we kunnen leren van elkaars verhalen en ervaringen.

De Geest geeft de groei
Het is de Geest die ons laat zien wie God is, onze verkeerde gedachten en gewoonten aan ons laat zien en ons helpt om nieuwe, goede gewoonten te vormen. Zonder de Heilige Geest is echte verandering onmogelijk. Wij dragen zelf bij aan onze vorming door serieus werk te maken van de vernieuwing van ons denken, door aan de slag te gaan met het oefenen van nieuw en ander gedrag en door deel uit te maken van een gemeenschap, maar het is de Heilige Geest die de uiteindelijke verandering in ons teweeg brengt. De Geest werkt in en door de gouden driehoek van verandering.

De uitkomst: we leren omgaan met beproevingen en gaan vrucht dragen. We hoeven die vrucht niet door onze wilskracht voort te brengen, het gaat als vanzelf omdat we de juiste omstandigheden hebben gecreëerd. Soms gaat het heel snel, soms duurt het wat langer. Maar als jij in Jezus blijft, als je bezig blijft met deze driehoek van verandering dan zul je op den duur de vrucht ervan in je leven opmerken.

Wil je de uitgebreide uitleg over de 'gouden driehoek van verandering' nog eens nalezen? Je vindt hem hier.