We willen je elke maand een oefening meegeven. Iets dat past bij het thema en dat je helpt om er in het dagelijks leven in je wandel met God handen en voeten aan te geven. Deze maand: bidden met de Bijbel.

We hebben gezien dat we niet moeten leven vanuit zondemanagement maar vanuit het besef dat we in Christus een nieuwe schepping zijn. Voor veel gelovigen is dat een hele omslag in de manier waarop ze naar zichzelf kijken: van zondaar naar heilige. Om je daarbij te helpen geven we je deze maand negen bijbelteksten mee over je identiteit in Christus.

Je kunt ze alle negen bidden, je mag er ook één of meer uitkiezen die je bijzonder aanspreken. Kijk wat bij jou en je situatie past.

  • Zoek een rustig moment en een rustige plek.
  • Neem de tijd om stil te worden, steek eventueel een kaarsje aan.
  • Kies één tekst uit en lees deze enkele malen aandachtig door. Lees de tekst bij voorkeur ook hardop.
  • Wat spreekt je aan in deze tekst? Wat raakt aan jouw leven? Neem de tijd om daarbij stil te staan. Als je een dagboek bijhoudt, schrijf er dan iets over op.
  • Bespreek met God wat je in de tekst of in je gebedstijd heeft geraakt. Je mag met God spreken zoals een vriend spreekt met een vriend. Hij luistert.
  • Rond af met een (dank)gebed.
  • Sta nog even stil bij wat je meeneemt uit dit moment: wat heeft je geraakt, welk gevoel of verlangen riep de tekst of je gedachten erover bij je op? Wat heeft dit moment met je gedaan?

Ik ben Gods kind

Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Joh. 1:12

Ik ben gerechtvaardigd en heb vrede met God

Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Rom. 5:1

Ik ben vrij van veroordeling

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Rom. 8:1

Ik ben samen met Jezus levend gemaakt

U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Kol. 2:13

Ik kan niet gescheiden raken van Gods liefde

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. Rom. 8:38-39

Ik heb een plek samen met Christus in de hemel

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Ef. 2:4-6

Ik leef door de Geest, niet door mijn aardse verlangens

Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen. U daarentegen wordt beheerst door de Geest, want de Geest van God woont in u. Rom. 8:8-9a

Jezus is mijn leven

U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem. Kol. 3:3-4

Ik word veranderd naar het beeld van Christus

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door de Geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd. 2 Kor. 3:18