We willen je elke maand een oefening meegeven. Iets dat past bij het thema en dat je helpt om er in het dagelijks leven in je wandel met God handen en voeten aan te geven. Deze maand: lees het evangelie naar Johannes.

Volgens Dallas Willard is de sleutel tot het liefhebben van God dat we Jezus zien. We moeten hem voor ogen houden in onze gedachten zo goed en zo duidelijk mogelijk als we kunnen. Want dan gaan we hem aanbidden en liefhebben.
De beste manier om Jezus te zien is het lezen van de evangeliën. In de vier evangeliën ontmoeten we Jezus en zien we hem op ongedachte wijze. De evangeliën brengen Jezus voor onze ogen tot leven.

We lezen meestal maar kleine stukjes uit de Bijbel. We lezen niet zo vaak een heel boek. Toch wil ik je uitdagen om komende maand een heel evangelie te lezen. Want als we een heel boek lezen, ervaren we ook het hele verhaal: het begin, het midden en het einde. Binnen de evangeliën neemt Johannes een unieke plaats in. Zijn evangelie is anders dan de andere drie. Het begint met een proloog over het Woord dat mens werd en onder ons woonde. Daarna vertelt Johannes een aantal unieke verhalen over Jezus. Maar boven alles laat Johannes ons zien hoe de relatie is tussen Jezus en zijn Vader.

Je kunt deze oefening op verschillende manieren aanpakken. Je kunt het hele evangelie van begin tot het eind doorlezen. Maar je zou het ook in vier grotere stukken kunnen verdelen en elke week zo’n stuk lezen. Lees het zoals je anders ook een boek zou lezen. Door langere stukken achter elkaar te lezen, krijg je meer oog voor de context van de verhalen.

Het doel van deze oefening
Met deze oefening lees je het evangelie naar Johannes als een roman, met een begin, een midden en een slot. Dat geeft je een meer volledig beeld van wie Jezus is en hoe Hij invulling gaf aan zijn relatie met God en zijn liefde voor de mensen. Zo ga je meer van Jezus zien en ga je hem steeds meer liefhebben.

Hulp bij het lezen
Om je te helpen bij het lezen hierbij twee filmpjes die je een overzicht geven van de opbouw van het boek. Het kan je helpen als je die van te voren bekijkt. Dan begrijp je beter wat je leest.