We willen je elke maand een oefening meegeven. Iets dat past bij het thema en dat je helpt om er in het dagelijks leven in je wandel met God handen en voeten aan te geven. Deze maand: ruimte maken in je leven.

Heiligheid en heelheid hebben veel met elkaar te maken. Een leven dat ‘heel’ is, is een leven dat werkt. Zonde zorgt voor gebrokenheid, verslaving en andere manieren waarin je leven niet functioneert zoals het zou moeten. De belangrijkste ‘geestelijke ziekte’ van onze tijd is de haast-ziekte. We hebben het allemaal ‘druk, druk, druk’ en we proppen onze agenda’s en onze schema’s vol met dingen die vandaag nog gedaan moeten worden. 
Dat zorgt er voor dat er geen ruimte is in ons leven. En als we geen ruimte hebben in ons leven worden we moe, eenzaam en vreugdeloos wat ons op zijn beurt weerlozer maakt tegen verleidingen. 
We hebben dus ruimte nodig in ons leven. Ruimte herstelt de balans en geeft lucht aan onze ziel. Het vergroot daarmee ons vermogen om vreugde te ervaren. Vreugde die ons helpt om verleidingen te weerstaan. Zo zijn ruimte en heiligheid op een heel diep niveau met elkaar verbonden in onze levens.

Een paar suggesties om ruimte te maken in je leven:

 • Sta tien minuten eerder op en maak ruimte om stil te zijn voor je dag begint.
 • Schrap overbodige vormen van vermaak uit je dag.
 • Kijk of je de dingen die je moet doen op een dag kunt terug brengen naar de essentie. Vraag je bij alles wat je doet af: 
  • MOET ik dit nu doen? (is het verplicht of is het mijn keuze en kan ik ook weigeren?)
  • moet IK dit nu doen? (ben ik degene die dit moet doen of kan iemand anders het ook?)
  • moet ik DIT nu doen? (moet ik hier mijn tijd aan besteden of aan iets anders?)
  • moet ik dit NU doen? (moet nu direct of kan het wachten?)
  • moet ik dit nu DOEN? (is het wel verstandig om dit te doen?)
 • Als je activiteiten hebt of afspraken die heel vaak terugkomen, overweeg dan eens om ermee te minderen (zonder er helemaal mee te stoppen).

Het doel van deze oefening
Met deze oefening haal je de haast en de drukte uit je leven. De bedoeling is niet om het dan te vervangen met nieuwe activiteiten (meer Bijbel lezen, meer stille tijd…), maar gewoon om ruimte te maken in je leven. Onze ziel heeft ruimte en ‘lege tijd’ nodig om tot zichzelf te komen. Om vervolgens vanuit die ruimte te groeien in verlangen naar God en in het vermogen om verleidingen te weerstaan.