Jezus en Mozes zijn het hoofdpunt in het schilderij. 

De regenboog staat voor een teken van God, en liefde in en voor alle kleuren. Iedereen is gelijk. God is liefde. 

Lucht en water zijn oneindig en een stroom van geloof. 

De kaarsen staan voor licht en warmte. Het vuur wat God geeft in je hart. 

Het hele schilderij staat voor hoop. 

Iedereen kan zijn eigen betekenis geven aan datgene wat geschilderd is. 

 

Dit schilderij is gemaakt door de schilderclub van de Kerk van de Nazarener. Zij maken voor elke week een schilderij waarmee ze de bede van die week verbeelden. Deze week: Laat Uw koninkrijk komen, laat Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.