Het verlangen om bovenmatig geprezen te worden is een hardnekkig verlangen en moeilijk te bestrijden in onszelf. Zoals met alles in ons leven waar we vanaf willen is bewustwording de eerste stap. Daarom deze maand een uitdaging om te werken aan twee dingen die je kunnen helpen om je bewuster te worden van je verlangen naar eer en roem: stilte en afzondering.

Je kunt dit invullen door je letterlijk ergens in stilte terug te trekken. Wanneer we er voor kiezen om onszelf een tijdje terug te trekken in stilte leggen we de stemmen om ons heen het zwijgen op. We kunnen niet langer direct of indirect vragen om de goedkeuring van anderen voor onze daden of voor wie we zijn. Maar dat is pas de eerste stap. Want als de stemmen om ons heen zwijgen horen we de stemmen binnen in onszelf soms juist des te harder. En juist in onze fantasie kunnen we onze eigen verhalen zoveel mooier maken dan ze in werkelijkheid zijn. Stilte en afzondering kunnen je helpen om je hiervan bewust te worden. Het geeft je een kans om de tijd te nemen om te bidden en de Bijbel te lezen en in de stilte te luisteren naar Gods stem.

Niet iedereen is in de gelegenheid of ziet het zitten om zich terug te trekken in stilte en afzondering. En dat hoeft ook niet per se. Het helpt al veel als je als het ware stilte om jezelf heen creëert. Kun je de tijd nemen om echt naar de ander te luisteren, zonder hem of haar te willen onderbreken? Hoe vaak mengen we ons niet in een gesprek juist om onszelf te verklaren, te verdedigen of verhalen aan te dikken? We doen ons best om een zo goed mogelijke indruk te maken en het beste beeld van onszelf neer te zetten. En dat allemaal omdat we snakken naar de goedkeuring en de erkenning van anderen. Probeer eens een tijdje om dit niet te doen en ervaar wat dat met je doet. Raak je in paniek, wordt je ongeduldig of ontevreden? Of lukt het je om er gewoon te zijn zonder meteen met woorden de indruk die je op anderen maakt veilig te moeten stellen?

Een derde manier om je meer bewust te worden van je verlangen om geprezen te worden is om je daden in stilte of in het verborgene te doen. Doe eens bewust iets goeds voor een ander zonder dat het opvalt en zonder de aandacht er op te vestigen. En mocht iemand het toch opmerken zeg dan alleen: “Ik wilde graag helpen.” Vertel ook na afloop niemand over wat je gedaan hebt en kijk ook hier wat dat met je verlangen naar erkenning doet.

Door één of meer van deze dingen te doen merken we bij onszelf op hoe afhankelijk we zijn van de instemming en de goedkeuring van andere mensen. Daardoor worden we ons beter bewust wie ons publiek is en welke weg we nog te gaan hebben voor we werkelijk kunnen leven voor het publiek van Eén.