40-dagenchallenge 2019: vasten

Waarom vasten?

Het doel van vasten is investeren in je relatie met God. Met vasten richt je je hart op God. Je drukt ermee uit dat God als gever je liever is dan alle gaven die je van Hem ontvangt. Vasten staat echter nooit op zichzelf. Het is een middel van genade waarbij je iets weglaat uit je leven om ruimte te maken voor iets anders: meer tijd voor gebed, bijbel lezen, zoeken naar de wil van God, belijden van zonden, verwerken van rouw of oud zeer etc. Het doel van al deze dingen samen is dat je meer van God gaat zien in je leven en je Hem de ruimte geeft om je te veranderen naar het beeld van Jezus.

“Fasting enables the Holy Spirit to reveal your true spiritual condition, resulting in brokenness, repentance, and a transformed life. And as we begin to cut through the agendas and see truth more clearly and as we honestly begin to repent of unconfessed sin, we experience more blessings from God.” Bill Bright, Campus Crusade for Christ

De voorbereiding - het halve werk

Vasten is niet iets dat je zomaar doet. Het is ook geen doel op zichzelf. Vasten doe je ter ondersteuning van iets anders: je gebed, je voorbereiding op een taak, het zoeken naar de wil van God in je leven, het lezen van de bijbel etc. Daarom is het belangrijk om van te voren goed na te denken over je vasten. Waarom wil je vasten? Wat is het doel dat je ermee wilt bereiken? De volgende vragen kunnen je helpen om je voor te bereiden op deze 40-dagentijd:

  1. Als ik wakker word op Paasmorgen hoe wil ik dan veranderd zijn? Waar kijk ik naar uit? Welke verandering zou ik willen zien bij mezelf, niet alleen de komende 40 dagen, maar ook de 40 jaar erna? Hoe mag de komende periode mijn leven beïnvloeden?
  2. Is er een gewoonte of zonde in mijn leven die me voortdurend in de weg staat om God of mijn naaste lief te hebben met mijn hele hart? Hoe wil ik dat de komende 40 dagen aanpakken? Hoe gaat me dat dichter bij God brengen?
  3. Is er iets dat ik juist zou willen toevoegen aan mijn leven? Meer stilte? Meer tijd voor anderen? Meer tijd voor God? Wat mag ik loslaten en wat mag ik oppakken in deze 40 dagen om dat te bereiken?
  4. Als ik ga vasten, om welke reden ga ik dat doen? Wat ga ik er naast doen om mijn hart op God te richten (bijbel lezen, bidden etc.)? Hoe ga ik dat doen? Wat is mijn diepste verlangen?

De challenge: 6 manieren van vasten

Vasten kun je op verschillende manieren doen. In dit boekje geven we zes voorbeelden van hoe je zou kunnen vasten. De uitdaging voor de komende periode is om er één of meer uit te kiezen en daarmee aan de slag te gaan. Je kunt bijvoorbeeld één manier kiezen en die de komende weken volhouden tot Pasen, je kunt ook elke week een andere vorm van vasten proberen. En alles wat er tussenin zit.

Officieel begint de vastentijd op Aswoensdag (6 maart) en loopt door tot en met Stille Zaterdag (20 april). Traditioneel vasten christenen niet op zondag (omdat dit de dag is waarop Jezus uit de dood is opgestaan en dus een dag van blijdschap is), zodat je van 6 maart t/m 20 april 40 dagen overhoudt waarop je kunt vasten. Maar het staat je natuurlijk helemaal vrij om je eigen ritme hierin te zoeken en te vinden! Het belangrijkste is dat je je hart richt op God en daarmee op de voorbereiding voor Pasen.

“While it is easy to focus on the ‘giving up’ aspect of fasting, there is a deeper meaning to the discipline. Fasting is not just about giving something up, but it is also about replacing.” Charles W. Christian

6 manieren om te vasten

Drink alleen water als dagelijks drinken

In plaats van wat je normaal drinkt (thee, koffie, frisdrank, melk) drink je nu alleen water. Dit leert je iets over dorst en over afhankelijkheid van drinken (koffie!). Tegelijkertijd kun je, als je dat wilt ook stil staan bij die mensen voor wie zelfs gewoon, schoon kraanwater niet vanzelfsprekend is.

‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft.’ Joh. 7:37-38

Eet bij de maaltijd alleen groente en fruit (Daniël-vasten)

In Dan. 10:2,3 lezen we over Daniël die drie weken lang geen smakelijk voedsel en vlees at en geen wijn dronk. In navolging van Daniël kunnen ook wij vlees en/of wijn voor een periode uit ons dieet schrappen. Als we alleen eten wat we strikt nodig hebben en luxe producten weglaten, leren we om genoegen te nemen met wat er is.

Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven. Psalm 63:6

Geen (toegevoegde) suikers eten

Ongemerkt krijgen we op een dag veel (extra) zoetigheid naar binnen: een koekje bij de thee, jam op je brood, suiker in je koffie. Probeer eens een periode alles met suiker/alles wat je eigenlijk alleen maar ‘voor de lekker’ eet weg te laten. Sta stil bij wat dit met je doet. Mis je het? Wanneer wel? Wanneer niet? Kun je in plaats daarvan zeggen:

'Proef en geniet: hoe zoet is de HEER; gelukkig is de mens die bij Hem gaat schuilen.' Psalm 34:9 (Willibrord)

Volledig vasten van voedsel

Dit is de meest ‘klassieke’ vorm van vasten die eeuwenlang door christenen is gepraktiseerd. Je onthoudt je voor een vooraf vastgestelde periode van al het vaste voedsel. Let op dat je wel voldoende blijft drinken!

Je hoeft dit niet dagen achter elkaar te doen. John Wesley vastte één keer per week van de avondmaaltijd tot de volgende avondmaaltijd. In de praktijk sla je dan het ontbijt, de lunch en de tussendoortjes over.

‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’ Joh. 6:35

Een dag lang niet roddelen

Roddelen bevat twee elementen: (1) negatief spreken (2) over iemand die er niet is. Probeer tijdens deze 40-dagentijd één of meer dagen niet te roddelen.

John Wesley liet mensen samenkomen in kleine groepen. Eén van zijn basisregels voor zo’n groep was om de tekortkomingen van een ander niet achter zijn/haar rug te benoemen en anderen te stoppen die dat wel doen. Probeer zelf ook eens om, als iemand anders over iemand roddelt in jouw gezelschap, diegene daarop aan te spreken. Of, als je dat niet durft, het gesprek op een ander onderwerp te brengen of het gezelschap te verlaten.

Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder. Psalm 19:15

Unplug - stop met bepaalde vormen van vermaak

Ongemerkt zijn we veel tijd kwijt aan allerlei vormen van vermaak. Kijk er eens kritisch naar. Wat kun je een poosje wegdoen? TV, Facebook, Twitter, Netflix, etc.? En wat ga je doen in de tijd die daarmee vrijkomt? Denk daar van te voren alvast over na. Neem je bijvoorbeeld voor om in de vrijgekomen tijd een heel bijbelboek te lezen, een vriend te bezoeken, een stilte-wandeling te maken of (meer) tijd vrij te maken voor gebed.

Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van u hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: ‘Groot is de HEER.’ Psalm 40:17

Tot slot

Als je minder of minder luxe eet, spaar je geld uit. Naast gebed en vasten, is de 40-dagentijd traditioneel ook een periode om (extra) te geven aan mensen die het nodig hebben. Misschien kun je het uitgespaarde geld in je albastendoosje stoppen of schenken aan een goed doel dat past bij jou? Tenslotte gaat het bij vasten niet om de besparing maar om de transformerende ervaring met God.