In de maand November starten we met een challenge in simplicity oftewel 'eenvoud'. Een leven in eenvoud begint eigenlijk bij dankbaarheid.  

Schrijf elke dag drie dingen op waar je dankbaar voor bent en waarom je er dankbaar voor bent 

Dankbaarheid helpt ons om op een andere manier naar ons leven te kijken. Als we bewust stil staan bij de mooie dingen en de goede mensen in ons leven leren we om met andere ogen naar ons bestaan te kijken.

Van nature zijn we vaak geneigd om te kijken naar wat er ontbreekt en wat we tekortkomen. We leven dan vanuit angst voor schaarste en niet vanuit vertrouwen dat er genoeg is. Dat maakt ons tot angstige, kwetsbare mensen die angstvallig vasthouden wat ze hebben en dat niet kunnen of willen delen met de mensen om hen heen. Maar als christenen zijn we geroepen om te leven vanuit gevende dankbaarheid.

De meest gebruikte definitie van dankbaarheid in psychologische studies is: “Erkennen dat de goede dingen in het leven geschenken zijn.” Er is een duidelijk verband tussen dankbaarheid en welzijn: we worden er tevredener en optimistischer van. Doordat we ons realiseren hoeveel we te danken hebben aan anderen worden we ook vriendelijker en meer empathisch.

Bovendien leren we door dankbaar te zijn ook om te ervaren dat God altijd goed is. We ervaren zijn zorg voor ons op een dieper niveau als we onze dankbaarheid naar Hem bewust uitspreken.

Dankbaarheid moet je beoefenen: als we niet bewust dankbaar zijn, vergeten we het omdat we wennen aan wat we al hebben.

Hoe kun je dankbaarheid beoefenen?

  • door je dankbaarheid uit te spreken: het uiten van je dankbaarheid geeft je meer vertrouwen in je vriendschappen. Het bevestigt wat je voor elkaar betekent en daarmee versterk je de relatie. Dit geldt ook voor onze relatie met God.
  • door op te schrijven waarvoor je dankbaar bent en waarom je er dankbaar voor bent. Eventueel kun je dit later in je gebed tot God uitspreken.

De challenge voor deze maand is daarom: schrijf elke dag drie dingen op waar je dankbaar voor bent en waarom je er dankbaar voor bent.

Het is belangrijk dat je dit niet alleen bedenkt maar ook opschrijft om de volgende redenen:

  1. Het opschrijven dwingt je om goed te verwoorden wat je voelt. Je moet goed nadenken over wat je denkt en hoe je het op wilt schrijven. Zo ben je veel actiever bezig met je dankbaarheid.
  2. Schrijf bij voorkeur met de hand op papier. Dit stimuleert je hersens meer en maakt je bewuster van de tekst. Je ervaart het papier en de pen en je moet meer nadenken over wat en hoe je schrijft omdat je geen ‘backspace-knop’ hebt. Kortom: schrijven met de hand is bedachtzamer waardoor je je dankbaarheid meer ervaart.
  3. Als je deze gewoonte een tijdje volhoudt, kun je terugbladeren en lezen wat voor mooie momenten je eerder had. Zo kun je ze opnieuw ervaren.

Een nieuwe gewoonte aanleren kan best lastig zijn. Daarom hier ook wat tips die je daarbij kunnen helpen:

  1. Schrijf je motivatie op waarom je aan deze challenge mee wilt doen: ik wil meer aandacht besteden aan dankbaarheid in mijn leven omdat…
  2. Zorg voor een concreet plan: beschrijf daarin op welk moment van de dag je ervoor gaat zitten om drie dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent en waarom. Kijk naar wie je bent. Als je een ochtendmens bent, is de avond misschien niet het beste moment en andersom. Zorg ook voor een schriftje of opschrijfboekje dat je speciaal voor dit doel gebruikt.
  • Deel je voornemen met iemand anders. Vertel één van je gezinsleden wat je wilt doen of iemand anders die je kent en vertrouwt. Zij kunnen je helpen en stimuleren door er nog eens naar te vragen hoe het gaat met je nieuwe gewoonte.
  1. Houd je voortgang bij. En als je merkt dat het even niet zo goed lukt, geef dan niet op, maar kijk hoe je jezelf kunt herpakken en begin gewoon opnieuw. De weg is het doel!

 

Meer doen met dankbaarheid? Hier zijn een aantal boeken waarin informatie en praktische tips en oefeningen staan:

Dank, inspiratieboek

Marije Vermaas

VBK Media, 112 pagina’s

 

Duizendmaal dank

Ann Voskamp

Uitgeverij Van Wijnen, 240 pagina’s