Op zondag 5 maart starten we met het lezen van het boek De gewonde God, Het geheim van Jezus’ lijden. Samuel Wells bespreekt de betekenis van het kruis in 18 beelden: 6 uit het Oude Testament, 6 uit de Nieuwtestamentische brieven en 6 uit de evangeliën.

Geen moeilijke theologische betogen, maar wel een overdenking aan de hand van literatuur, films en pastorale verhalen. De kernvraag is: welke kracht hebben deze beelden vandaag de dag voor ons?

Meer weten over het thema? Bekijk de intro over de 40-dagentijd. 

Praktische informatie
Wil je meedoen met de boekenclub? Schaf het boek aan bij je plaatselijke boekhandel.

De gewonde God, Het geheim van Jezus’ lijden
Samuel Wells
ISBN: 978 90 435 3789 6

Achterin het boek staat een leesplan in 7 delen. We maken gebruik van de vragen die hierbij staan en lezen het boek in het volgende tempo:

Week 10 en 11 Inleiding en hoofdstuk 1-2
Week 12 en 13 Hoofdstuk 3-5
Week 14 en 15 Hoofdstuk 6-8
Week 16 en 17 Hoofdstuk 9-11
Week 18 en 19 Hoofdstuk 12-14
Week 20 en 21 Hoofdstuk 15-17
Week 22 en 23 Hoofdstuk 18-20

Voel je vrij om vooruit te lezen, later aan te haken of terug te komen op een eerder thema of hoofdstuk.

Wil je doorpraten over wat je gelezen hebt? Dat kan in onze app-groep ‘De gewonde God’. Je kunt je hier aanmelden voor onze app-groep.