De komende acht weken gaan we op reis. Misschien zou je het zelfs wel een avontuur kunnen noemen! We reizen langs de grote thema’s van het leven. De hoofdstukken die we lezen cirkelen daar steeds omheen. Bij een grote reis hoort ook een basiskamp: het punt van waaruit je start en waar je op terug kunt vallen als het nodig is. Voor we aan dit boek en deze reis beginnen, is het daarom goed om te bedenken wat ons basiskamp is. Wat is het punt van waaruit we vertrekken, wat is de basis waarop we steeds mogen terugvallen? Onder je leven, en onder deze reis, ligt als ultieme basis de onvoorwaardelijke liefde van God voor jou. 

Het boek dat we de komende weken gaan lezen vraagt veel zelfreflectie. Nadenken over wie je bent, wat je hebt meegekregen in je leven, wat er aan ontbreekt, wat er bij jou mist of minder goed gaat. Het kan kortom behoorlijk confronterend zijn. Gaat dat niet leiden tot neerslachtigheid of een laag zelfbeeld? Ik denk dat het tegendeel het geval is: echt zelfonderzoek leidt tot grote vreugde.

Dallas Willard gebruikt daar deze illustratie voor: stel je bent uitgenodigd door een heel goede vriend voor een speciaal etentje. Je komt bij het huis van je vriend. Je loopt door de gang. Ineens hoor je de stem van je vriend: “Kom, het eten staat klaar in de eetkamer.” Je verlaat de gang en gaat door de deur van de eetkamer. Je komt in een prachtige kamer, verlicht met kaarslicht, versierd met bloemen, een prachtig gedekte tafel, werkelijk aan alles is gedacht! Dan ben je blij dat je de gang hebt verlaten en de bocht bent omgeslagen om de eetkamer in te gaan. Zo is het ook met de uitnodiging van Jezus voor een leven dichtbij God: Hij roept je op om een andere kant op te gaan, om je te richten op een ander soort leven. Een leven dat vreugde brengt.

Deze vreugde komt niet uit jezelf. Deze vreugde ontstaat door de ontdekking dat je geliefd bent. Er is Iemand die van je houdt met een onuitsprekelijke, vasthoudende en onpeilbare liefde. Het is de vreugde te weten dat je onvoorwaardelijk geaccepteerd bent, precies zoals je bent. De vreugde van vergeving, een nieuw begin en weten dat je, stap voor stap, veranderd wordt in de persoon die je bedoeld bent om te zijn. Boven alles is het de vreugde van het persoonlijk leren kennen van God die van je houdt. De Bijbel zegt daarover: “… Christus is voor ons gestorven toen we nog leefden als slechte mensen. Dat is het bewijs dat God van ons houdt!” (Rom. 5:8 BiGT).

Als we ons tot God keren, brengt dat niet alleen vreugde bij ons maar ook bij God. Denk alleen maar aan de drie verhalen die Jezus vertelt in Lucas 15: de herder en zijn schaap, de vrouw en haar munt en de vader met zijn twee zonen. Het overkoepelende thema van deze verhalen is Gods vreugde. God verheugt zich als zijn verloren kinderen thuiskomen, Hij is blij als Hij zieke harten kan genezen en verwoeste levens kan herstellen. Als wij ons tot God keren stelt dat ons in staat om Gods vreugde binnen te gaan, om te delen in Zijn vreugde, om een leven te leiden in vreugde en vrijheid.

Ik hoop dat je zo kunt zien dat zelfonderzoek niet hoeft te leiden tot neerslachtigheid of tot bovenmatig geobsedeerd raken door jezelf of je tekortkomingen. Echt zelfonderzoek leidt juist tot het omgekeerde: het bevrijdt je van de gerichtheid op jezelf en herstelt je eigenwaarde omdat je erop mag vertrouwen dat Gods liefde altijd groter, breder, dieper en hoger is dan je zonden, fouten en tekortkomingen. Omdat we weten dat we onvoorwaardelijk geliefd zijn door God, kunnen we onze verdediging laten zakken. Ons vermogen om kritisch naar onszelf te kijken, dit te evalueren en ervan te leren zal juist toenemen. We kunnen meer om onszelf lachen, de humor inzien van (sommige van) onze fouten en delen in de vreugde van God.

Daarom hoop ik dat als je aan dit boek begint, je dit doet vanuit deze basis. Niet om jezelf te straffen of op te jutten om het (nu eindelijk!) eens beter te gaan doen. Maar vanuit de wetenschap dat je oneindig geliefd bent door God en dat Jezus niets liever wil dan Zijn leven met je delen en Zijn liefde aan je geven. Ik wens je een heel mooi avontuur toe vanuit basiskamp ‘De Liefde’!