Een gebrek aan gerechtigheid kan aan je vreten. Of het nu gaat om iets in je privésituatie of om iets op wereldschaal. Het zorgt ervoor dat je nergens anders meer mee bezig bent, zo erg kun je het vinden. Sommige mensen stellen heel hun leven in dienst van het vinden van gerechtigheid, voor zichzelf, voor een goede zaak of voor een geliefde die dat zelf niet (meer) kan doen.


De voorliefde van mevrouw Wright voor detectives kan ik daarom helemaal volgen. Mijn eigen favoriete serie van dit moment is die over inspecteur Lynley van Elisabeth George. Er is ook een serie van, maar ik geef de voorkeur aan de boeken ?. We houden ervan als de dingen op hun plaats vallen, als iemand krijgt wat hij/zij verdient, als er geen losse eindjes meer zijn. 

In dit hoofdstuk over gerechtigheid steekt Tom Wright echter een laagje dieper dan een detectiveserie. Het is God er niet (alleen) om te doen dat alles op zijn plek valt en iedereen krijgt wat hij/zij verdient, Hij gaat een stap verder. God wil de oorzaak van alle ongerechtigheid wegnemen. Hij wil de duistere macht die al deze ongerechtigheid veroorzaakt, versterkt en aanjaagt, verslaan.
We zijn deze periode op zondag bezig met een serie over het Oude Testament. Daar hebben we gezien dat er iets mis is gegaan in Gods goede schepping. Maar ook dat God ons niet aan ons lot heeft overgelaten. In Abraham begint Hij iets nieuws, stelt hij tegenover de vloek (die er voor zorgt dat er zoveel ongerechtigheid is in de wereld) de zegen.
Datzelfde thema komen we hier tegen in dit hoofdstuk over gerechtigheid. Jezus is gekomen om de ongerechtigheid te bestrijden. En om degene die deze ongerechtigheid de wereld inbrengt te ontmaskeren en te overwinnen. Dáár gaat het over in het evangelie van Johannes.

Nu Jezus met zijn dood en opstanding de Zonde en de Dood heeft overwonnen, geeft Hij ons zijn Geest. Die Geest helpt ons om in deze wereld te werken aan gerechtigheid. Dat gaat met vallen en opstaan. En er zijn genoeg momenten dat het ons niet lukt om wat kapot gegaan is (helemaal) te herstellen. Maar soms lukt het ineens wel en mogen we een glimp opvangen van hoe het straks zal zijn als de ‘komende eeuw’ volledig werkelijkheid is geworden. Dat zijn altijd weer bijzondere en bijna heilige momenten.

De 40-dagentijd waarin we nu leven is bij uitstek een moment om je hier weer bij te laten bepalen. God roept jou en mij op tot het brengen van gerechtigheid in deze wereld. Jezus is ons daarin voorgegaan. Hoe en waar ga jij Hem de komende periode daarin navolgen?