We lezen dit seizoen boeken rondom het thema veerkrachtig geloven. De tweede pijler van veerkrachtig geloven is: 

Je leven doet ertoe.
Je bent hier niet zomaar, je leven heeft zin en betekenis. God heeft een doel met jouw leven.

Maar hoe vind je de zin en de betekenis van je leven? Daarover gaat het in dit nieuwe boek van Tom Wright: Zeven wegwijzers.

Volgens Tom Wright zijn er zeven wegwijzers in ons leven die ons helpen om ons leven zinvol te leven. Maar tegelijkertijd lopen we tegen de onvolmaaktheid van onszelf en van deze zeven wegwijzers aan. Het zijn kapotte wegwijzers. Ze wijzen lang niet altijd meer (helemaal) in de goede richting. En wij volgens ze lang niet altijd goed na. Toch kunnen ze ons helpen, zeker als we ze bekijken in het licht van Jezus. Dat is waar dit boek over gaat.

Over welke wegwijzers gaat het en waarom zijn ze krom en kapot?

Gerechtigheid

Als ons iets aangedaan wordt, willen we gerechtigheid. Maar als we zelf in de fout gaan, hopen we dat we ermee weg komen.

Liefde

Zelfs het beste huwelijk en de mooiste vriendschap eindigt met de dood.

Spiritualiteit

We zoeken naar allerlei vormen van spiritualiteit, behalve christelijke spiritualiteit. 

Schoonheid

Een zonsondergang is prachtig, maar laat je in het duister achter.

Vrijheid

Onze vrijheid is vaak gebouwd op de onvrijheid van anderen; denk aan onze goedkope kleding en mobiele telefoons.

Waarheid

Sinds 2016 leven we in  een niet-aflatende stroom van ‘alternatieve feiten’, post-truth en complottheorieën.

Macht

Macht is nodig om dingen gedaan te krijgen. Maar het cliché dat macht corrumpeert en dat absolute macht absoluut corrumpeert blijkt nog veel te vaak op te gaan.

Jezus kwam op aarde om ons te laten zien hoe deze wegwijzers bedoeld zijn als zij ons de juiste weg wijzen. Maar ook Hij ontkwam niet aan de gebrokenheid van deze wegwijzers. Tom Wright legt de zeven wegwijzers langs het evangelie van Johannes om ermee in gesprek te gaan.

Jezus en de wegwijzers in het evangelie van Johannes

Gerechtigheid

Het Romeinse Rijk was trots op zijn rechtssysteem. Maar het vonnis van Pilatus over Jezus was alles behalve rechtvaardig.

Liefde

Jezus wast de voeten van zijn discipelen. Maar Judas verraadt Hem, Petrus verloochent Hem en allemaal laten ze Hem in de steek.

Spiritualiteit

Levend water is een belangrijk thema in de eerste helft van het Johannesevangelie. Maar als Jezus aan het kruis hangt, zegt Hij: “Ik heb dorst.” 

Schoonheid

De schoonheid van de nieuwe schepping die op sommige plekken al baan breekt, van de eerste dagen in Kana tot de laatste dagen in de Bovenzaal, wordt volledig verpulverd door de gebeurtenissen op Golgotha.

Vrijheid

Vrijheid staat volledig op zijn kop als met Pesach een moordenaar wordt vrijgelaten en Jezus in zijn plaats sterft.

Waarheid

“Wat is waarheid?” is de cynische vraag van Pilatus. Hij zegt ermee: wij zijn het Rijk, wij maken onze eigen waarheid.

Macht

Pilatus beroemt zich op zijn macht om Jezus te kunnen laten doden of vrij te laten. Jezus beaamt dit maar geeft ook aan dat zoveel macht veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Per hoofdstuk behandelt Tom Wright één wegwijzer in het licht van Jezus en van hoe deze wegwijzer krom en kapot is. In het licht van Jezus leren we hoe we deze wegwijzers in ons leven kunnen herstellen. Zo helpt ons geloof ons om zin en betekenis aan ons leven te geven. We ervaren weer dat ons leven ertoe doet, dat we hier niet zomaar zijn. Dat helpt ons om bij tegenslag, teleurstelling of mislukking de draad van ons leven weer op te pakken. Dan leren we veerkrachtig geloven.