In welk verhaal zit je? - De verhaallijn van vormende christelijke aanbidding

We hebben gezien in de eerste hoofdstukken dat we niet zozeer gestuurd worden door ons denken, maar door onze verlangens. We zijn ons niet altijd bewust van die verlangens. Daarom kunnen die verlangens ons zomaar een kant opsturen waar we ons niet bewust van zijn.

Seculiere liturgieën
Volgens James Smith komt dat door de (seculiere) liturgieën. Een liturgie is een serie handelingen waar een verhaal aan ten grondslag ligt en die je sturen naar een gewenste uitkomst, droom of belofte. Een winkelcentrum belooft je bijvoorbeeld dat je vervulling en geluk zult ervaren door het kopen van iets nieuws. Het leidt je daarom door alle handelingen heen die daar bij horen: over het winkelcentrum dwalen, dingen bekijken of kleding passen, afrekenen en in laten pakken etc. Al die handelingen horen bij de (seculiere) liturgie van het consumentisme.

De Christelijke liturgie
Ook in de kerk hebben we een liturgie. En daarmee bedoelt James Smith niet zozeer de orde van dienst, maar een serie handelingen waar een verhaal aan ten grondslag ligt en die je stuurt naar een gewenste uitkomst, droom of belofte. Dat is het verhaal van God. God heeft ons bevrijd van de zonde, Hij wil ons vormen naar het beeld van Zijn Zoon en belooft ons eeuwig leven. Daarvoor komen we samen in de kerk rondom het Woord en de Tafel van de Heer (het avondmaal). Dat zijn de handelingen die dit verhaal sturen. En we doen dat niet één keer, maar elke zondag. Want nieuwe dingen of een nieuwe gewoonte leer je alleen door steeds te blijven herhalen. Denk maar aan hoe je hebt leren fietsen of piano hebt leren spelen.

De kloof overbruggen: vergeving
Maar tussen dat verhaal van God en ons werkelijke leven ligt vaak een kloof. We willen ons wel gedragen zoals bij het verhaal van God hoort, maar er zijn zoveel andere verhalen die met hun liturgieën aan ons trekken en ons sturen. Daarom hebben we vergeving nodig voor alle momenten waarop het ons niet lukt om te leven naar het verhaal van God. Gelukkig is die vergeving in overvloed aanwezig! De kerkdienst is een belangrijke plek waar we steeds opnieuw aan deze vergeving worden herinnerd en haar mogen ontvangen. 

Achtergrondinformatie bij hoofdstuk 4 van dit boek
Er is veel informatie over dit boek te vinden op internet. James K.A. Smith heeft er zelf een aantal korte filmpjes over opgenomen. Deze filmpjes zijn de moeite van het kijken zeker waard!

Bij de gespreksvragen uit de studiegids hoort dit filmpje:

In dit filmpje benoemt James Smith twee schilderijen. Die vind je hier:
Saint Augustine in ecstasy
Anthony of Padua