Avonddienst In de Praktijk 22 april 2020 - Thuisliturgie

 

Welkom bij de online avonddienst van In de Praktijk 22 april 2020. Omdat we niet bij elkaar kunnen komen, houden we de avond van In de Praktijk online. Je vindt hier de liturgie waarmee je zelf thuis aan de slag kunt. Het thema van deze avond is: Samen leven. De schriftlezing is uit Mattheüs 7:1-12.

 

 

Welkom
Van harte welkom bij deze viering. We beginnen met ons vaste openingslied 'Loof de Heer, mijn ziel'.
Je vindt het lied hier.

Gebed
Neem de tijd om dit moment aan God op te dragen. 

Overdenking

Luisterlied
Luister naar het lied 'Mijn Redder' (Opwekking 680).
De Nederlandstalige versie vind je hier
De Engelstalige versie vind je hier

Verwerking
Er zijn twee verwerkingen waar je uit kunt kiezen.

Verwerking 1 – voor mijzelf
“Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.” Mattheüs 7: 1-5

Om me bewust van mijn eigen “Balk” te kunnen zijn, moet ik de weg van zelfreflectie en introspectie gaan.  Om de ander niet te oordelen, moet ik me heel bewust zijn van het feit dat ik geen haar beter ben dan de ander. Bedenk, dat wanneer je zelf meer kennis of wijsheid dan de ander bezit, er dan ook veel meer  liefde en compassie voor de ander van jou verwacht wordt. 

Bedenk een situatie of een persoon waar je een duidelijk oordeel over hebt en stel jezelf de volgende vragen:
Heer, wat wilt U dat ik denk of voel over deze  situatie/persoon?
Heer, wat moet U in mij doen zodat ik met compassie en liefde naar de ander kan kijken?

Gebed: Heer, help me om me bewust ervan te zijn dat ik uit genade leef. Ik heb Uw liefde en compassie niet verdiend – maar U gaf uzelf aan het kruis voor mij. Help me om daar bewust van te zijn en vol genade voor mensen om mij heen te leven. 

Verwerking 2  - voor de ander
Tijdens een cursus “Feedback geven” op mijn werk leerde ik de volgende uitspraak kennen: Smeer altijd NIVEA!. NIVEA is de afkorting voor: 
Niet Invullen Voor Een Ander
Deze uitspraak helpt je om te leven volgens de “gouden regel” van Jezus in Mattheüs 7:12:

“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.” En Jezus ook zegt dat de hele wet en de profeten is samengevat in “Heb God lief met heel je hart, ziel en verstand, en je naaste als jezelf.”

Het lied “Mijn Redder” (opw 680) begint met “Iedereen zoekt naar liefde”. We willen gezien, gehoord, omarmd, begrepen, met geduld behandeld worden… we willen geliefd worden.   

De uitspraak “Niet Invullen Voor Een Ander”, helpt ons nederig te zijn en te erkennen dat wij niet alles weten. We zijn geneigd om vanuit onze eigen kaders (cultuur, opvoeding, en vooral gebrokenheid) het gedrag en de keuzes van een ander te interpreteren. Dit maakt dat wij zeer beperkt zijn in het oordelen van mensen en situaties. In deze tijd van corona waarin veel van onze communicatie is of schriftelijk of twee-dimensionaal – beeld bellen, zoom, hangouts – zijn we nog meer beperkt. 

Bedenk een situatie waarin je, of een conflict of een misverstand met iemand hebt gehad. Stel jezelf de vragen:
Heb ik vanuit mijn eigen opvoeding, cultuur en gebrokenheid de situatie geïnterpreteerd en daar naar gehandeld? 

Gebed:  Heer, geef me geloof, hoop en liefde voor mensen om mij heen. Heer, geef me geloof in de goedheid van de ander. Heer, geef me de hoop dat wij, door U, eensgezind kunnen zijn. En Heer, vul mij met uw liefde en compassie voor de ander.

Zegen
Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn.

Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;

want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.