(Je kunt deze gebedsoefening ook luisteren in onze Podcast)

Deze gebedsoefening heb ik zelf geschreven met een vertaalslag naar de 21e eeuw, maar is volledig geïnspireerd door de inzichten en technieken van Madame Guyon. In haar boek A Short and Easy Method of Prayer, vind je deze terug steeds wanneer zij spreekt over 'prayer of Gods presence' ofwel 'het gebed van Gods aanwezigheid.

Lees onderstaande Bijbelteksten rustig en aandachtig door en kies dan één van deze teksten en haal die er uit.

Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan. - 2 Kor. 13:5

Maar toen besloot God, die mij al vóór mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, Zijn Zoon in mij te openbaren… - Galaten 1:15 

Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. - Galaten 2:20

Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. - Kolossenzen 1:27

Deze teksten gaan over Gods aanwezigheid in jou. Dit is Gods Woord, dit is de waarheid. Kies een van deze vier teksten, het maakt niet uit welke, en lees het een aantal keer hardop voor zodat je de tekst kunt onthouden. Leer je niet makkelijk teksten uit je hoofd? De laatste twee zijn heel kort en onthoud anders de laatste woorden van Galaten 2:20: "Christus leeft in mij." Het is niet de bedoeling dat je over de tekst gaat redeneren, maar dat je jezelf door deze tekst laat voeden.

Guyon leert ons, dat bidden gaat over komen en zijn in de aanwezigheid van God. Het geloof in de aanwezigheid van God in ons, moet ertoe leiden dat we ons wanneer we bidden niet op dingen van buitenaf of onze gedachten richten, maar dat we stil worden en onszelf als het ware binnentreden en bewust contact maken met en rusten in de aanwezigheid van God in ons.

Laat alles los! Je omstandigheden, je gedachten, je zorgen, alles… en laat nu alleen de waarheid van Gods aanwezigheid in jou je doordringen. Dat is in het begin niet makkelijk maar als je dit dagelijks oefent zal het steeds makkelijker gaan en op den duur is het echt net zo natuurlijk als ademhalen!! Laat je ziel steeds vasthouden aan de waarheid van de tekst die je hebt gekozen. Ga er niet over nadenken maar laat het je voeden.

Verzet je niet tegen afleidingen en gedachten, dat irriteert alleen maar en maakt je gefrustreerd. Doe juist iets heel anders. Verzamel al die gedachten die je nu bezighouden, pak ze op, houd ze vast en laat jezelf met al die gedachten vallen op de aanwezigheid van Jezus in jou. Neem ze mee. Fluister desnoods tegen je zorgen of wat je ook maar bezig houd: ga mee naar Christus in mij. Focus op Zijn aanwezigheid. Het gaat niet om je gevoel of wat je op dit moment ervaart maar om de waarheid. En de waarheid is: Christus is in u.

Jezus nodigt ons: kom bij mij ik geef je rust. (Matt. 11:28)

Bij Jezus komen betekent dat je nergens naar toe hoeft te gaan. Dat is nooit aan een plaats gebonden. Jezus is in jou. Bij hem komen betekent: stil worden, en naar Christus in jezelf toe gaan.

Kom bij hem zoals je bent. Hij is in je. Hij kent elke gedachte, hij was en is elk moment bij je, hij weet precies waar je bent geweest, wat je hebt gedaan en wat heb je hebt meegemaakt. Dat hoef je hem allemaal niet te vertellen. Kom zoals je bent en wees stil.

Kom bij hem als je Vader. Onze Vader, hij is met ons, hij is in ons, zijn ogen rusten voortdurend op ons. Hij zorgt voor je als een Vader, hij voorziet en beschermt. Hij bemoedigt je. Kom bij hem in stilte en vraag in stilte of hij zijn volmaakte, liefdevolle, heilige wil aan je bekend wil maken. Wees stil, ontspan je en luister… in vrede, in alle rust…hoor zijn vaderhart kloppen en verblijf in zijn waarheid en aanwezigheid.

Kom bij hem als je Herder. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. De Heer je Herder is in je. Hij leidt je. Hij voorziet in het voedsel wat je nodig hebt, hij zorgt voor beschutting bij slecht weer, hij kent de weg en hij heeft altijd een plan. Je kent zijn stem, je volgt zijn leiding. Met de kromming in zijn staf ondersteunt hij je. Hij bemoedigt je. De Heer is je herder, het ontbreekt je aan niets. Wees stil, in rust en vrede…. Je mag al de verlangens van je hart bij hem brengen, maar doe dit altijd bewust in het besef en vaste geloof dat hij echt in je is! Voorkom dat het een rede is, slechts gedachten, zinnen die je uitspreekt met je verstand. Besef dat hij echt in je aanwezig is en naar alles luistert, bid vanuit je hart.

Kom bij hem als je Genezer. Laat hem al je wonden zien, laat hem erbij juist daar waar het pijn doet. Hij die op deze aarde wandelde en aan doven het gehoor en aan blinde het zicht terug gaf woont in jou. Hij die een vrouw die al achttien jaar door satan gebogen door het leven gaat, rechtop doet staan is in jou. Hij is het die mensen zag die niemand zag staan, laat staan zitten… en hield de maaltijd met hen. Hij die mensen die zichzelf al hadden opgegeven nieuwe missie, zin en levensbetekenis gaf wil met je praten. Jezus die geneest door de kracht van Zijn Woord is in jou. Je bent nooit alleen. Fluister alles in zijn oor, met woorden of in stilte. Geloof in hem, in zijn aanwezigheid in jou, vraag hem om genezing maar altijd zonder moeite of dwang. Breng het bij hem en rust in zijn aanwezigheid en liefde.

Jezus nodigt ons: Laat ieder die dorst heeft bij Mij komen en drinken. (Joh.7:37-38) Wat jouw dorst, wat jouw verlangen ook is, kom bij Jezus zoals je bent en drink. Rivieren van levend water zullen uit je binnenste vloeien, want de bron van Levend Water is Jezus, en Jezus is in jou.