Wat zijn Means of Grace

Means of Grace zijn allereerst een geschenk van God aan ons! Means of Grace zijn middelen van genade, geestelijke activiteiten en oefeningen waar we ons aan toewijden en in openstellen voor Gods Geest en waarin we kiezen om bij God te zijn. God zal in zijn genade en liefde door deze middelen in ons werken en ons vormen naar het beeld van Jezus.

John Wesley erkende het gebed, Schriftlezingen avondmaal als de Means of Grace omdat we hier door Jezus zelf toe opgeroepen worden (Matt.7:7, Joh.5:39 en Luk.22:19)* maar in alle geestelijke disciplines en oefeningen kunnen we ons open stellen voor de transformerende liefde van God. Disciplines die we ook in het leven van Jezus terugvinden, en dat waren oefeningen die Wesley zelf ook toepaste in zijn leven.

Denk aan: Vasten / Luisteren / Reflecteren /  Belijden  / Eenvoud / Dienen  /  Studie / Meditatie / Vieren  /  Afzondering / Stilte / Aanbidding….

De means hebben in zichzelf geen kracht; het is geen magie. We moeten in vertrouwen op God wachten die door deze middelen heen op Zijn tijd en wijze met kracht in ons zal werken. De eerste Christenen werden volgelingen van de Weg genoemd. De Means of Grace zijn als het ware een weg, een manier van leven waarin je heel bewust kiest om elke dag met God te wandelen, dicht bij Jezus te blijven. In Zijn liefde te blijven! Jezus ging ons op deze weg voor en wij willen Hem volgen. Als vrienden van Jezus willen we leren doen wat Jezus zegt, omdat we weten dat dit enige weg is die tot volkomen vreugde en éénheid met de Vader leidt zoals Jezus belooft in Joh. 15!

Waarom zijn ze belangrijk?

 Toen God de wereld schiep was het perfect en wandelde we met de Schepper, maar we zijn in zonde gevallen en daardoor geestelijk doodgegaan. Hoewel we door Jezus weer met God verzoend zijn, leven we nog steeds in een duistere wereld vol gebrokenheid.

We moeten opnieuw leren om met onze Schepper te wandelen, door de Geest opnieuw geestelijk levend gemaakt worden. Onze gebrokenheid is geen defect in ons wat we met enige instructies kunnen repareren of waar we simpelweg nieuwe onderdelen voor kunnen plaatsen. Het is ook niet iets wat God weg kan snijden of vervangen want dan blijft er niets van ons over. Wij zijn gebroken. God kiest ervoor om zichzelf te geven, om onze totale gebrokenheid in zijn handen te nemen en ons opnieuw te bouwen…te vormen naar het beeld van Jezus. Helen door Zichzelf te verbreken en aan ons te verbinden, dit sacrament vieren en beleven wij ook steeds in het avondmaal. God kiest ervoor dit helende werk in ons te doen door de Means of Grace. 

Gevaren van de Means of Grace

De gevaren die Wesley in zijn tijd zag* zijn vandaag de dag niet anders.

  • Het middel kan een doel in zichzelf worden.
  • Mensen kunnen ze toepassen om indruk op God te willen maken.
  • Het kan leiden tot machtsmisbruik als je ze manipulerend anderen gaat opleggen.

Al deze dingen zijn vandaag de dag nog steeds actueel. Het is belangrijk dat we goed begrijpen dat we gered worden uit genade in onvoorwaardelijke liefde. Dat is het kader waarin God ons de means als een geschenk geeft. God houdt van ons als gebroken en misvormde zondaren. Hij wil dat we Hem toelaten om ons door de middelen die Hij ons geeft te genezen en te herstellen als Zijn beelddragers.

Het is belangrijk dat je beseft dat het tegenovergestelde van genade niet werken, maar verdienste is. God wordt niet nerveus als we dingen gaan doen om hem beter te leren kennen en meer op hem te gaan lijken. Waar God wel heel duidelijk over is, is dat je nooit zijn liefde en genade kunt verdienen.

Zodra het beoefenen van de means op jouw to-do lijstje staat om op eigen kracht Christus gelijkvormig te worden gaat het fout!  Alleen God kan dat in jou bewerken. Het is niet de bedoeling dat je Jezus gaat nadoen, maar dat je in Christus bent.

De means horen op je prioriteitenlijstje te staan omdat je van God houdt met heel je hart. Omdat het je verlangen is dat God Zijn werk op Zijn manier en op Zijn tijd in jou mag en kan doen zodat je “groeit in de kennis en fijngevoeligheid van de liefde van God in Christus” (Fil.1:9) en steeds meer op Jezus gaat lijken.

* “Sermon Means of Grace” - Wesley, John. The Works of John Wesley. Third Edition. Vol. 5. London: Wesleyan Methodist Book Room, 1872. Print.