Hoe werkt dat dan?

Hoe weet je nu wat de stille zachte stem is en welke gedachten van God zijn en welke niet?

In Spreuken 20:27 staat “De geest van de mens is een lamp van de Here, die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt.” HSV en Paulus vertelt ons in 1 Kor. 2:10-16 dat aan de ene kant de geest van de mens alleen de diepte van de mens kan kennen. En dat de Geest van God alleen de diepte van God kan kennen. En het spectaculaire hemelse vuurwerk zegt Paulus is dit - God heeft ons Zijn Geest gegeven!! En weet je nog dat Jesaja zei: Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen? (Jesaja 40:13) MAAR, wij hebben de gedachten van Christus!!! 

Onze geest ons zelfbewustzijn, onze zelfkennis ons totale leven…. ons zelfbeeld, familie, relaties, passies, onze zorgen, obsessie met onze reputatie…al deze dingen zijn als een lamp in de hand van de Heer. En hij verlicht dat met Zijn Geest. Hij geeft er met zijn Geest richting aan om ons de waarheid over onszelf en onze leefwereld bekend te maken - EN we zijn in staat om met deze vernieuwde en verdiepte zelfkennis - die ons in Christus wordt geschonken - tot in zekere mate Gods gedachten en intenties over ons en zijn handelswijze in de wereld en het Koninkrijk te begrijpen en kennen.

Een kind van God, een vriend(in) van Jezus - is iemand door wiens persoonlijkheid God loopt met een lamp en die lamp is je eigen geest en God brengt met deze lamp allerlei dingen onder je aandacht … één voor één. Karaktereigenschappen die Christus in jou in de weg zitten, trauma’s, verdriet, angsten of boosheid die weggestopt zijn en die vaak onbewust voor jou je gedrag sturen…op alle plaatsen waar het donker is, doet hij met Zijn Geest het licht aan en laat het je zien… niet bang zijn zegt Jezus ons steeds. Hij is je Vader, hij weet alles en hij houd van je. Hij onze Vader wil ons onderwijzen, corrigeren, bemoedigen, soms gewoon vasthouden, ons genezen en hij kan niet meer van ons houden dan hij al doet…en hij is altijd in ons bezig om ons te vormen naar het beeld van Jezus. God wil van jou en mij een ‘Christus mens’ maken voor het welzijn van anderen en het Koninkrijk en tot eer van Hem.

Dus in plaats van dat we God aan het einde van de dag een samenvatting geven,  zeggen we: Vader, hier ben ik….en deel direct wat je echt denkt… niet wat jij denkt wat je moet denken…wees volkomen jezelf…en check je plannen en gedachten, leg ze open bij God en vraag gewoon, zijn ze van U Heer, wat vind U hiervan? Wilt U dat ik hier iets mee doe? Kortom: wilt u met mijn geest als een lamp omgaan Heer… wilt u me laten zien wat goed was en wat niet, waarom reageerde ik soms zo… ik wil meer op U lijken… ik kan mijn eigen hart niet veranderen, maar ik open het en geef het aan U…denk Uw gedachten in mij Jezus, spreek Uw waarheid in mij, vorm mij tot eer van Uw naam en voor het welzijn van anderen en de opbouw van het koninkrijk, ik wil U kennen Heer. Wees dan stil en luister!

 

 

 

Bronnen
Voor al deze inzichten steun ik op en ben ik geïnspireerd door de inzichten van Dallas Willard en zijn boeken: Hearing God, The Divine Conspiracy en Knowing Christ Today. Jan Johnson, diverse lezingen en haar boek When The Soul Listens. En Robert Mulholland jr. Invitation to a Journey.