Stilte & Afzondering om Gods Stem te verstaan

God kan op elk moment tegen ons spreken maar zeker als je Gods stem wilt leren verstaan is het belangrijk dat je je momenten van stilte en afzondering inbouwt. Ze helpen je om af te stemmen op de stille zachte stem, wanneer je het lawaai in jezelf en om je heen laat verstillen. En als je daar leert de stille zachte innerlijke stem te verstaan, dan kun je het ook in het lawaai van de dag herkennen.

Jezus zocht afzondering  (Matt. 4:1-11, 14:13, 23:17:1-9, 26:36-46, Markus 6:31, Lukas 5:16, 6:12)

Paulus ging 3 jaar naar Arabia  - Waarom? Om Wetticisme af te leren en om de Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. (Gal.1) (Zijn motivatie was ook niet voor zichzelf alleen, maar voor het welzijn van anderen en de opbouw van Gods Koninkrijk!)

Jezus zelf had afzondering en stilte nodig en Paulus zegt dat hij 3 jaar naar Arabia ging om wetticisme af te leren en om de Zoon in hem te openbaren. Je moet erover nadenken en mediteren wat het betekent dat Jezus in jou woont. Maak het niet te ingewikkeld, vraag het gewoon.

Heer ik geloof Uw Woord en Uw Woord zegt dat Jezus in mij woont. Ik vind het moeilijk te begrijpen wat dat nu eigenlijk betekent, in te zien hoe dat dingen veranderd en hoe ik dat dan merk…maar ik was niet de enige… Paulus ging 3 jaar naar Arabia om de Zoon - U Jezus - in hem te openbaren…. wilt U dat ook in mij doen…de komende tijd als ik momenten van stilte en afzondering zoek en Uw woord lees… openbaar dan Uzelf in mij. Amen

Wacht op de Heer

De clou van het woord openbaren is, is dat je het niet zelf doet. Geloof me, Jezus is zo blij als je hem dit oprecht vraagt!! Dan open je jezelf voor hem en kan Hij Zichzelf aan jou toevertrouwen. Ga niet je eigen gebed proberen te verhoren… let wel er staat 3 jaar, geen 3 uur of 3 weken. Het kan … God gaat met ieder zijn eigen unieke weg en God is geen enkel tijdsschema of systeem te vangen, maar in de regel gaat geestelijke groei langzaam. 

Wacht op de Heer, vertrouw erop dat hij altijd bezig is in hen die hem liefhebben. Volhard, vertrouw, geloof. Hij zal het doen…vaak als we ongeduldig worden, het te lang vinden duren dan kunnen we in de verleiding vallen zelf dingen te bedenken die God gezegd zou kunnen hebben. Dat is heel normaal in het begin. Relax, verwacht dat ook!! Jezus begrijpt dat. Je faalt niet als dat gebeurt, het is veel eerder de bedoeling dat dit eruit komt….het is helemaal niet erg zolang je openstaat voor de mogelijkheid dat je het misschien zelf bedacht hebt, deel het met je broers en zussen die dicht bij je staan, bid er samen over en blijf het met God bespreken in gebed.

Wacht…geloof…verwacht hij gaat spreken! En als hij spreekt zul je er geen moment aan twijfelen dat hij het is!

 

Bronnen
Voor al deze inzichten steun ik op en ben ik geïnspireerd door de inzichten van Dallas Willard en zijn boeken: Hearing God, The Divine Conspiracy en Knowing Christ Today. Jan Johnson, diverse lezingen en haar boek When The Soul Listens. En Robert Mulholland jr. Invitation to a Journey.