Tekens van hoop

House of Hope schijnt licht en brengt smaak in Rotterdam-Zuid! Zij maken Gods liefde zichtbaar en tastbaar door naast mensen in dit leven te staan en hen lief te hebben. Al jaren werken wij als kerk samen met House of Hope.  De voedselbank en kledingbank zijn hier voorbeelden van. De eerste post in deze 'Hope Gallery' waar wij tekens van hoop zichtbaar willen maken gaat dan ook over hen! 

 House of Hope is een sociaal initiatief op Rotterdam-Zuid. Momenteel zetten ongeveer 350 wijkbewoners, vrijwilligers en vaste krachten zich jaarlijks in om het werk van Stichting House of Hope mogelijk te maken. Onder leiding van 16 parttime betaalde medewerkers, wordt het merendeel van het werk met vrijwilligers en wijkbewoners uitgevoerd. 

In 2004 ruilden Cor en Elsbeth Hubach met hun gezin, gedreven door de liefde van Christus, een vredig plaatsje in het noorden van het land in voor de Tarwewijk in Rotterdam-Zuid. Daar zijn zij vanuit de International Christian Fellowship gemeente in Rotterdam (ICF) een diaconaal project gestart. Dat project heet House of Hope.

In de Bijbel wordt Jezus beschreven als iemand die enorme aandacht had voor mensen. Niemand uitgezonderd! Zijn onbegrensde liefde vormt een innerlijke motivatie voor de professionals en vele vrijwilligers die via House of Hope de handen uit de mouwen steken. Naast kerkelijke vrijwilligers dragen ook vele wijkbewoners hun steentje bij om de wijken mooier en beter te maken. 

Meer leven in de wijk

De slogan van House of Hope is: 'meer leven in de wijk'. Zij willen 'overleven' transformeren in 'leven'. Was dat ook niet wat Jezus kwam brengen? Het volle leven... (Joh.10). Zij willen als Jezus meer leven in de wijk brengen. Door allerlei activiteiten willen zij meer leven creëren. Dat gebeurt als een gezellig straatfeest met flink wat muziek wordt georganiseer.

House of Hope wil meer leven in de wijk. 'Overleven' transformeren in 'leven'.

Méér leven! Maar het gebeurt ook als mensen elkaar gaan zien, ontmoeten en waarderen. Als eenzame wijkbewoners worden gevonden en als zij verbinding vinden met activiteiten en met andere voorzieningen in de stad. Dan neemt de kwaliteit van samenleven toe. En dat gebeurt als in noodsituaties uitzicht wordt gebracht, steun wordt geboden en als mensen onderdeel worden van een betekenisvol netwerk of een leuke activiteit. Cor vertelde tijdens de dienst dat 'een kerk' voor veel wijkbewoners vaak ver buiten hun bereik ligt, maar ze durven hun vragen wel te stellen bij House of Hope! Zo getuigen zij van de hoop die in hen leeft, de liefde van Christus die hun dringt om dit goede werk te doen.

Wat doet House of Hope

Hulp begint bij luisteren is één van de uitgangspunten bij House of Hope. Ze hebben dan ook meerdere keren per week een maatschappelijk spreekuur waar mensen binnen kunnen lopen met allerlei vragen en problemen. Verder bieden zij voedselhulp, klussenhulp, wijkmaaltijden, pastorale hulp en er zijn voor alle leeftijden activiteiten groepen. Ook is er een huiskamer inloop waar zij een ontmoetingspunt willen zijn voor alle wijkbewoners. Een plek waar iedereen welkom is voor een praatje, een kopje koffie of thee of het stellen van een vraag. 

In deze video krijg je een goed beeld van wat House of Hope allemaal doet.