Een paar weken geleden heb ik voor het eerst het lied "Met Heel Mijn Ziel" (Opwekking 758 – oorspronkelijk titel "My Soul Will Sing" van Stuart Townend) bewust geluisterd en ik werd gelijk heel enthousiast. De tekst kwam mij bekend voor, dus ik ging op onderzoek uit naar waar de tekst vandaan kwam. Wat was ik blij om de tekst van Psalm 103 bijna letterlijk er in te kunnen zien! 

Wat een prachtig Psalm!  Deze Psalm staat in het “Vierde boek” van de Psalmen. Het Bijbelboek Psalmen is onderverdeeld in vijf boeken. Het vierde boek is als het ware een doorleefde reactie op de klaagpsalmen, die voornamelijk in de eerste drie boeken voorkomen. Een dankbaar antwoord vanuit de ziel die door de diepten heen ontdekt heeft, wie God is en wat Hij doet.

De Psalm is onderdeel van een verzameling lof- en prijs Psalmen die naar het thema van het Vijfde boek leiden. (Het vierde en vijfde boek richten zich op de hoop op de Messias en zijn Koningschap.) 

Psalm 103 roept ons om God te prijzen voor wat Hij doet en om wie Hij is, want: "Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw."(v.8)

De Psalm vertelt ons dat we niet gebukt door het leven hoeven te gaan vanwege onze zonde. God houdt zoveel van ons en is zo genadig dat hij ons graag vergeeft. Door zijn genade en liefde heeft hij onze zonden van ons verwijderd. "Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader (je kunt hier ook ‘moeder’ of iemand die met liefde voor jou heeft gezorgd invullen) is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen."(v.12-13)

De Psalm vertelt ons ook hoe kwetsbaar wij zijn. We zijn "als gras", maar God is machtig en als wij dichtbij hem blijven en doen wat hij van ons vraagt – "doen wat hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt" - worden we als "helden" voor deze wereld (v.20). 

Wat voor helden? Helden die ook liefdevol, genadig, geduldig, en trouw zijn. Helden die in staat zijn om de zonden van anderen te vergeven, zoals God ons vergeeft. Helden die door Gods macht genezing, redding, liefde en schoonheid in deze wereld brengen (v.3-5). Helden die zout en licht zijn in deze wereld. Helden die verandering brengen op de plek waar God ons brengt. 

"Prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer, als zijn schepselen, prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel." (v.21-22)

Originele uitvoering Stuart Townend - My Soul Will Sing

Opwekking 758  - Met Heel mijn ziel