Op zondag 2 juli wordt er een gedeelte uit Psalm 119 gezongen.

Deze psalm bleef bij mij hangen tijdens het geregeld beluisteren van een cd van “The psalm project”, een groep musici die zich tot doel stelde de Psalmen zoals die vroeger werden gezongen toegankelijk te houden voor de mensen van deze tijd.

Soms raakt een Psalm, een lied, je zonder dat je precies weet waarom. Daarom zijn liederen ook “voedsel voor de ziel”. Dingen waarvan je jezelf niet zozeer bewust bent worden aangeraakt en zo wordt hart en ziel gevoed en gevormd. 

De  muziek die gebruikt wordt op de genoemde cd sprak mij aan. Deels wordt gebruik gemaakt van de ouderwetse melodie, maar dan met iets meer ritme, en deels wordt  in een soort refrein meer uptempo gespeeld, meer naar de stijl van de Opwekkingsliederen. Mooi is dat. Ik ben wat kerkelijk gebied betreft opgegroeid in een gereformeerde kerk op het platteland. De melodie kende ik nog uit de  tijd toen ik als lagere school kind daar zat tussen de boerinnen met mooie klederdrachtkappen met gouden spelden en beukjes van interessante stoffen.

De woorden raken me: "met heel mijn hart, met al mijn kracht, wil ik Heer U zoeken!" 

Daar werd bij mij het zaad gezaaid met woorden van God. Door de muziek van "The Psalm project" wordt een appèl gedaan op mijn geloofsgeschiedenis, en voel ik mij verbonden met mijn ouders, grootouders en allen die mij voorgingen. Door de nieuwe vormgeving wordt de link gelegd met deze tijd. Maar ook de woorden raken me, vooral het refrein: "met heel mijn hart, met al mijn kracht, wil ik Heer U zoeken!". In Psalm 119 lezen we over de vreugde die we ervaren als we Gods wegen gaan.

 

Vreugde in de wet

Die vreugde ervaar ik ook zelf als ik zeker weet dat ik een keus maak  die naar Gods wil is. Ook als het misschien niet de makkelijkste of leukste keuze is: ik ga Zijn weg, en ervaar in Zijn nabijheid te (mogen) zijn! De Joden hebben een feest "Simchat Thora", "Vreugde der wet". Ooit heb ik mooie tekeningen gezien gemaakt n.a.v. een boek van Chaim Potok, waarin een Joodse rabbi danst met de Thora in zijn armen. Dit is een beeld dat mij aanspreekt. Als de wet wordt voorgelezen wordt er bij gezegd "opdat het u welga!". Door het volgen van Gods wet wordt het goede gezocht. We werken mee aan Gods doel voor ons: het welzijn van onszelf en van onze naaste. Als richtlijn in keuzes die ik mag/moet maken stel ik mezelf geregeld de vraag "Is dit tot zegen?!". Wat een goed gevoel is het om iets te zeggen of iets te doen waarvan je merkt dat het tot zegen is. Wat een vreugde is het om deel uit te maken van een gemeenschap die zich richt op Gods Koninkrijk! In de Psalm komen we geen "brave borst" tegen, iemand die altijd alles goed doet, en voor wie altijd alles voor de wind gaat. Nee, Gods wet is nodig om licht en leven te geven in diverse moeilijke situaties, zelfs in doodsheid van de ziel, en wanneer de dichter zich verlaten voelt. Gods wet biedt troost, een schuilplaats, houvast, richting, nieuwe moed en inspiratie. De dichter klemt zich als het ware vast aan Gods woord. Het is zijn houvast en zijn vreugde. Voor ons is Gods woord ook het Levende Woord, Jezus Christus, die ons voorleeft hoe wij met Gods regels om kunnen gaan, met Gods grote oneindige Liefde als uitgangspunt en op een eigenwijze en verrassende manier. Ook ik omhels Gods Woord en vind er mijn Vreugde!

Gebed van Annette: 

Te midden van alles wat er gaande is in mijn eigen leven en in de wereld om mij heen zie ik uit naar uw heil en verlang ik naar uw heil (heil betekent "herstel", "geluk","geestelijk welzijn") voor mijzelf, voor alle mensen en voor uw schepping in al haar volheid. Ik verheug me in uw wet die me de weg wijst. Uw weg wil ik gaan. Ik wil me laten leiden door Uw wet! En ik verheug me er in dat ik mag vertrouwen op telkens weer een nieuw begin, voor mij en voor mijn naaste, door uw Zoon Jezus Christus. Graag maak ik deel uit van de gemeenschap die ernaar zoekt uw wil te doen: Uw Koninkrijk kome! Met heel mijn hart, met al mijn kracht wil ik Heer U zoeken…

 Filmpje van Psalm 119 van de Psalm Project wat we als gemeente gaan zingen: