De Psalmen zijn persoonlijke gebeden en liederen van mensen die ervaringen met God hadden. We mogen mee kijken in de intieme relatie tussen deze mensen en God. We mogen meeleven en meevoelen in hoogte en diepte punten, in zoeken en vinden van de God van Israël. 

Het hele boek is waarschijnlijk een selectie van een grotere verzameling gebeden en liederen. De 150 die in onze bijbel staan zijn bewust op deze volgorde gezet. De eerste psalm (maar ook de tweede) is de basis, de keuze, waarop we alle andere psalmen mogen lezen. Kiezen we keer op keer voor Gods onderwijs en weg of niet? 

De laatste psalm is het grote majestueuze slotakkoord. "Alles wat adem heeft, loof de HEER." Als geloofsgemeenschap mogen we samen met al die andere Christenen van alle tijden in al hun verscheidenheid één zijn. We mogen Gods weg overdenken en samen Hem loven. Samen mogen we op weg gaan, door alle hoogte en diepte punten heen die de schrijvers ook ervaren hebben. We mogen Gods weg kiezen en uitkijken in de hoop dat "alles wat adem heeft" God looft. 

Gaat u mee op weg?