Het bijzondere aan de Albasten Collecte is dat het geen noodhulp is. Het is bedoeld om werk te doen wanneer de camera de andere kant op kijkt en wanneer de hele wereld druk is met andere dingen.  Het is geld dat zaait en ploegt zodat het Koninkrijk kan wortelen ondanks al die drukte en rampspoed.

Een mooi voorbeeld direct onder onze neus is het werk dat Dorcas in Kenya doet. Het Albasten geld dat ze ontvangt helpt niet alleen om de gebouwen neer te zetten en haar droom te verwerkelijken. Het helpt ook zichtbaar te maken dat God er juist is wanneer er geen grote dingen gebeuren. Op 24 september en 1 oktober staat het kerkje vooraan. Ik ben benieuwd hoeveel muurtjes en daken we bij elkaar lego-en.  Jij ook?