Arjan de Schipper heeft namens de Kerk van de Nazarener Rotterdam een appeltaart bezorgd bij TOS.

Wij waarderen hun inzet voor de jeugd in de wijk enorm en willen hen met dit gebaar bedanken.

Thuis Op Straat (TOS), werkt al 20 jaar aan een prettig en veilig leef- en speelklimaat in de wijken. Daarvoor organiseert TOS activiteiten voor de jeugd en betrekt daar actief buurtbewoners bij. Samenwerking met andere organisaties in de wijk is bij TOS het vaste uitgangspunt.