Geest van God maak in dit uur al Uw kinderen vrij.

Schenk nieuw leven, kracht en vuur.

Schenk het ook aan mij.

Ik was 26 jaar en onderwijzer op de huishoudschool 'De Roerdomplaan'.  Het was een meisjesschool. Ik gaf vakken als nederlands, rekenen, maatschappijleer en godsdienst.

Ik probeerde van de godsdienstles een belevenis te maken, door Bijbelse verhalen en liedjes te zingen en begeleidde de liedjes met mijn gitaar. Ik probeerde de lessen persoonlijk te maken. Geloven is niet alleen kennis, maar ook ervaren. Dat was een moeilijke opgave. Om hier beter in te worden ging ik boeken over geloof lezen. Zo ontstond een verlangen om meer te ervaren van God. Ik ging op zoektocht.

Allereerst door Bijbellezen en zingen. Elke ochtend begon ik hiermee. Ik ging naar toogdagen.  Had discussies met allerlei mensen over geloof en over God. Ik zocht een diepere ervaring en wilde de voetstappen van Jezus ervaren in mijn leven. Ik werd lid van Tearfund en ging in een werkgroep meedoen en verkocht Derde Wereld artikelen die in ontwikkelingsprojecten van Tearfund gemaakt werden. Ik stond op braderieen en sprak er met geinteresseerde mensen. Ik was enthousiast. De boeken van Stanley Jones maakten grote indruk op mij. Mijn geloof verdiepte en ik kon me meer overgeven aan God. Vooral zendings- en bekeringsverhalen inspireerden mij.

Pinksteren 1976 besloten Willy en ik  samen met haar zus en  zwager naar Opwekking te gaan dat toen nog georganiseerd werd in Vierhouten. We gingen de grote tent in en ik ervoer de aanwezigheid van de Heilige Geest.  Hier gebeurde wat ik zocht. Alles wat ik gelezen had, gezongen had, beluisterd had, bediscussieerd had, kwam tot een geheel. Ik ervoer de genade van God in Christus gegeven en de leiding van de Heilige Geest. Dit zijn Jezus voetstappen in mijn leven.

Er werd een oproep gedaan tijdens deze dienst. Ik ging meteen naar voren en kwam bij een een medewerker van Opwekking terecht. Deze medewerker was een collega van mij die ik al jaren kende en met wie ik in onderwijswerkgroepen zat. We wisten van elkaar niet dat we christen waren. De vreugde was groot. We hebben samen gebeden en gehuild van blijdschap. De landelijke vergaderingen die over aardrijkskunde gingen zijn nooit meer hetzelfde geweest! Ik ervaar nu ik dit opschrijf de leiding van God hierin. Het was de voorafgaande genade  die mijn interesse in God wekte en leidde tot deze diepere ervaring.

Het is Pinksteren. De Heilige Geest  kwam in alle gelovigen (handelingen 2). Ze spraken in vreemde talen. Iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal. Toen kwam Petrus naarvoren en vertelde dat over deze gebeurtenis al door de profeet Joel gesproken was. Het evangelie van redding, genade en eeuwig leven wordt sinds die gebeurtenis verkondigd. De Heilige Geest geeft ons de woorden de liefde en het vermogen dit te doen. De feiten hebben niet langer het laatste woord. God heeft het eerste en het laatste woord.

We zijn "Veilig" in Jezus armen.