Johannes 5:19-47

Nadat de verlamde man door Jezus is genezen, zijn de Joodse leiders woedend omdat Jezus het lef had dit op de sabbat te doen! Hoe durft hij tegen Mozes in te gaan?! En wat hen nog veel meer dwars zit, is dat Jezus zegt dat God Zijn Vader is.

En dan staat er in vers 19: Jezus dan antwoordde… Opvallend is dat er geen concrete vraag aan vooraf gaat, dus waar antwoordde Jezus op? Jezus zag hoe lang die man daar al lag (Joh.5:6), en Jezus doorzag ook al de gedachten en de boosheid in het hart van de Joodse leiders. De toespraak die Jezus als antwoord geeft is adembenemend en biedt ons een compleet ander perspectief op God.

Jezus zegt met deze toespraak eigenlijk, weet je hoe het komt dat jullie zo kwaad worden wanneer ik mezelf gelijk stel aan God? Dat komt omdat jullie beeld van God totaal niet overeenkomt met wie Ik ben, maar ik ben de Ik Ben. En dat betekent dat jullie God die jullie denken te volgen en kennen, helemaal niet kennen, laat staan volgen. Jullie kennen zijn liefde niet. Want nu Hij in Hoogst Eigen Persoon - Ik de Zoon - voor jullie staat, onder jullie is, is hij een vreemde voor jullie, aan wie jullie een hekel hebben. En dat maakt jullie doodsbang en woedend, dat kan gewoon niet waar zijn… Maar het is waar! De Vader en Ik zijn dezelfde. Dat zijn misschien wel de meest radicale woorden in het Johannes evangelie. 

Kort samengevat zegt Jezus; De Vader weet dat jullie niets begrijpen van wie en hoe hij is. Daarom heeft hij mij gezonden. Ik ben het hart, de liefde van God geopenbaard in het vlees. Jullie staren je blind in de Schriften en bestuderen de wet van Mozes maar jullie zien niet dat Mozes over Mij heeft geschreven! Jullie lezen wel woorden maar hebben Zijn stem nooit gehoord en zijn gedaante nooit gezien wanneer je weigert te geloven in mij die hij gezonden heeft. Kijk naar mij! Mij zien, is de Vader zien. Hoor mij, ik ben het levende woord dat leven geeft. Mij horen is de Vader horen.

Niet alleen de Joodse leiders hebben dit antwoord van Jezus nodig. Je realiseren dat de Vader en de Zoon één zijn, is een krachtig genezend medicijn voor ons hart. In onze harten leeft vaak twijfel en angst of God echt wel van ons houdt….misschien ben je wel bang voor veroordeling of heb jij ook een beeld bij God wat niet overeen komen met wie Jezus is. Laat deze woorden dan diep tot je doordringen. De Vader en de Zoon zijn één.

Jezus zegt ons, wees niet bang. De Vader veroordeelt niemand, hij heeft het oordeel aan mij gegeven en wat heb ik jullie steeds laten zien? Kijk dan naar mij! Heb ik ooit een zwakke, zieke, gebroken, hypocriete, oplichter, verslaafde, verwarde zondaar afgewezen of veroordeelt die bij mij komt? Ik verzeker jullie, iedereen die bij mij komt, in mij gelooft, zijn gebrokenheid niet verstopt maar erkent zal ik in liefde omarmen, vasthouden en eeuwig leven geven… En dat lieve mensen zegt hij, is het hart, het verlangen en de wil van de Vader. De Vader en de Zoon zijn één. De armen, handen, tranen, woorden, glimlach, bewogenheid, liefde van Jezus zijn dezelfde als, en komen uit het hart van de Vader.