Afgelopen anderhalf jaar lagen we als kerken allemaal een beetje in de 'corona-kreukels.' Maar God is iets moois begonnen onder de Bulgaren in Nederland! Dit voorjaar is de Bulgaarse groep van de Kerk van de Nazarener Rotterdam begonnen met eigen diensten in het Bulgaars.

Al 12 jaar bezoekt er een groep van 15 tot 25 Bulgaren onze kerkdiensten. Tijdens de preek gaan ze naar een eigen ruimte voor gebed en studie in de eigen taal. Deze groep wisselde sterk door de komst en ook vertrek weer van arbeidsmigranten. Vanaf het begin staat de groep onder leiding van Aleko Nachov en Nikola Dimchev. Aleko was ook lid van de Kerk van de Nazarener in Bulgarije en zo vond hij in Rotterdam zijn weg naar onze kerk toe.

Dit afgelopen jaar lag ook de Bulgaarse groep in de 'corona-kreukels.' Maar na een bijzondere ontmoeting met de Heer, ervoer Nikola dat God een plan had! En God is trouw. In het afgelopen half jaar is deze kleine groep sterk gegroeid. Er zijn vele zoekers en nieuwe bekeerlingen bijgekomen, met name onder Bulgaarse jongeren in de leeftijd van 20 tot 30 jaar.

Inmiddels heeft de Bulgaarse groep in overleg met onze kerkenraad en District Superintendent ds Antonie Holleman besloten om ook na corona tijd eigen diensten te blijven organiseren en door te groeien naar een zelfstandige Kerk van de Nazarener. Dit voornemen wordt zeer gezegend door de Heer. Er worden ruim 70 Bulgaren bereikt, en zondag 4 juli hadden zij een doopdienst waar 10 nieuw-gelovigen zich lieten dopen als volgelingen van Jezus Christus!

Bid en dankt u mee voor deze nieuwe bijzondere ontwikkeling in onze kerk?